Bergsskoletekniker – Berg- och anläggningsindustri

En bergarbetare borrar och spränger inför arbete med anläggning av vägar och gator, men kan också jobba under jord, då man spränger för tunnlar, bergrum och andra konstruktioner. Andra jobb kan handla om att förbereda för till exempel husgrunder eller broar. Läs mer på framtid.se

Framtid.se websida

Tips på liknande utbildningar som kanske kan passa dig