På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Ok

IT-projektledare

IT-projektledare

Campus Mölndal

IT-projektledare

Ser du en framtid inom IT och ledarskap?

Som IT-projektledare arbetar du med att ta fram kundanpassade systemlösningar tillsammans med din kund och ditt team. Du ansvarar för att driva förstudier och projekt enligt relevant projektmodell och kvalitetskrav. Efter utbildningen kommer du kunna arbeta med resurs- och tidsplanering, kostnadsuppföljning och rapportering.

Att arbeta som IT-projektledare passar dig som är drivande, flexibel och självgående. Du är redo att ta ansvar och trivs i en roll som kräver god samarbetsförmåga och problemlösningsförmåga. Efter YH-utbildningen kan du arbeta som till exempel arbeta som agil projektledare, produktionsledare, processledare eller IT-projektledare.

Snabbfakta

 • Längd 320 YH-poäng (ca 1,5 år)
 • Studietakt, studieform och ev. studieort 100%, platsbunden, Mölndal
 • Särskilda förkunskaper Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 samt 12 månader arbetslivserfarenhet i ansvarstagande befattning
 • Praktik 16 veckor, 80 YH-poäng (LIA)
 • CSN- berättigad Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.
 • Nästa utbildningsstart augusti/september 2022
 • Ansökningsperiod 15 februari - 31 maj 2022

Lär dig att arbeta i en föränderlig miljö och att vägleda andra genom projekts oundvikliga upp- och nedgångar. Vi ger dig verktygen att leda en grupp, lägga upp en strategi och hantera kritiska tidsplaner. För oss är det viktigt att du som studerar får det stöd som du behöver från lärare såväl som utbildningsledare och ledningsgrupp.

Genom ett kontinuerligt samarbete, ger vi både arbetsliv och elever möjligheten att bygga viktiga relationer. Utbildningens andra termin består ut av en 16 veckor lång LIA-period där du som student får kliva ut i arbetslivet, knyta kontakter och testa dina kunskaper i en verklig miljö.  

Karriär

Projektledare inom IT och digitalisering är ett framtidsyrke med hög efterfrågan. Efter utbildningen har du stora karriärs- och utvecklingsmöjligheter och kan jobba som bland annat IT-projektledare, produktionsledare, agil projektledare eller koordinator inom IT-projekt. Vi hjälper dig in i yrkesrollen och ger dig verktygen för att ta dig an morgondagens arbetsmarknad.

Efterfrågad utbildning

IT-branschen har en stor efterfrågan på kompetens inom alla områden. Projektledare inom IT och digitalisering är ett framtidsyrke. Med en utbildning till IT-projektledare får du en bra ingång till IT-branschen, med stora karriärs- och utvecklingsmöjligheter.

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis agil projektledare, produktionsledare, processledare eller IT-projektledare. Titlarna kan skilja sig åt mellan olika företag. Som nyutexaminerad kanske du inleder din karriär som delprojektledare eller assisterar en senior projektledare. Ju mer erfarenhet du skaffar desto mer ansvar får du. Det finns flera olika nivåer av IT-projektledare med olika ansvar och fokusområden. Det ger dig en god möjlighet att växa in i yrkesrollen som IT-projektledare.

Utbildningsplan

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav. Detta innebär att utbildningens kurser och kursinnehåll kan komma att förändras under utbildningens gång efter beslut av ledningsgruppen.

5 Yh-poäng motsvarar en veckas helstudier.

 • Grupputveckling, 20 Yh-poäng
 • Projektmetodik, 40 Yh-poäng
 • Teknisk grundkurs, 20 Yh-poäng
 • Ledarskap, 25 Yh-poäng
 • Affärsmannaskap, 25 Yh-poäng
 • Teknisk fördjupning, 25 Yh-poäng
 • IT Service Management och ITIL, 15 Yh-poäng
 • Förändringsledning, 20 Yh-poäng
 • Agila arbetssätt, 20 Yh-poäng
 • Lärande i arbete, 80 Yh-poäng
 • Examensarbete, 30 Yh-poäng

Grupputveckling, 20 Yh-poäng

Syftet med denna kurs är att ge de studerande kunskaper i vetenskapliga metoder, teorier, modeller och begrepp inom projektledning med fokus på projektgruppen. Målet med kursen är att de studerande skall få färdigheter i att tillämpa grupputvecklingsprocesser och kompetens att leda och utveckla projektgruppen. Under kursen kommer de studerande arbeta i projektgrupper med olika case och positioner samt få insyn i hur man kan mäta effektiviteten i team och grupper och hitta förbättringsmöjligheter.

Projektmetodik, 40 Yh-poäng

Målet med kursen är att ge en gedigen kunskap om hur man bedriver IT- projekt med hjälp av olika metoder. I kursen ingår projektprocessens olika steg som förstudie, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. De två vanligaste projektmetoderna (agil och vattenfall) gås igenom grundligt med fokus på agil projektmetodik, då den är vanligast i IT- branschen. Deltagaren får också goda färdigheter i att planera, strukturera och leda ett projekt samt kontinuerligt följa upp hur projektet framskrider enligt plan, samt vid behov genomföra justeringar, kommunicera risker osv.

Teknisk grundkurs, 20 Yh-poäng

I denna kurs får den studerande lära sig grunderna om dator- och nätverksteknik samt grunderna i mjukvaruutveckling. Den studerande kommer att lära grunderna kring hårdvara och mjukvara i datorer, olika typer av datorer och deras tillämpningsområden. Vidare kommer grunderna kring olika typer av nätverk och molnteknik att beröras samt deras tillämpningsområden. I kursen kommer den studerande även att få lära sig grundläggande mjukvaruutveckling samt IT-terminologi.

Ledarskap, 25 Yh-poäng

Centralt i kursen är självkännedom och förståelse för vikten av att leda sig själv för att kunna leda andra. Under kursen kommer deltagarna använda olika metoder och tekniker för självreflektion. Deltagarna kommer också få goda kunskaper om olika ledarteorier och ledarverktyg för att skapa bästa förutsättningar för ett gott ledarskap som motiverar och utvecklar medarbetare, inklusive att bygga tillit och förtroende.

Affärsmannaskap, 25 Yh-poäng

Syftet med denna kurs är att ge de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i affärsmannaskap och säljkommunikation samt en förståelse för den kommersiella delen i ett projekt och för en projektledare.

Den studerande ska få kunskaper i att tillämpa olika arbetssätt för att identifiera, prioritera och bearbeta kunder. Den studerande får också kunskaper i företagsekonomi och ekonomiska termer inriktat mot projektredovisning.

Teknisk fördjupning, 25 Yh-poäng

I denna kurs får den studerande fördjupad kunskap om dator- och nätverksteknik. Fördjupning sker även inom virtualisering och molnteknik samt inom mjukvaruutveckling. Den studerande kommer att få grundläggande kunskaper inom IT-säkerhet samt en översikt över olika ramverk som används inom IT samt deras tillämpningsområden. Vidare kommer den studerande att få en översikt över trender och den tekniska utvecklingen inom IT området.

IT Service Management och ITIL, 15 Yh-poäng

Kursen ger grundläggande kunskaper om IT Service Management och ITIL. Denna grundkunskap förbereder för IT-branschens praxis avseende utformning av IT-tjänster, relationer och avtal med kund, samt leverans och supportorganisationer. De studerande ska få grundläggande kunskap i linje med ITIL Foundation inklusive dess terminologi, struktur och koncept.

De studerande lär sig om IT Service Managements livscykel, värdekedja samt tillhörande praxis/processer. Innehållet baseras på Axelos ITIL Foundation-kurs och innehåller referenser till både ITIL v3 och ITIL 4.

Kursen innehåller processkunskap, dimensioner, styrning och principer där teori varvas med praktik.

Förändringsledning, 20 Yh-poäng

Denna kurs ger den studerande kunskap och verktyg för ett modernt och fokuserat förändringsarbete. Den centrala aspekten grundar sig i hur det är att leda människor i förändring. Den studerande kommer också att få insikt i etablerade modeller som används av de flesta organisationer, till exempel ADKAR-modellen. Praktiska moment varvas med teoretiska inslag, verkliga case ligger till underlag för dialog och uppgifter under lektionerna.

Agila arbetssätt, 20 Yh-poäng

Syftet med denna kurs är att ge de studerande fördjupade kunskaper och färdigheter i IT-projektledning med agila arbetssätt. Fokusområdena är systemutvecklingsprojekt, infrastrukturprojekt och utvecklingsprojekt i mobilapp eller webb. Efter fullföljd kurs ska den studerande ha motsvarande kunskaper för att agera i en roll som Scrum Master, produktägare eller motsvarande.

Lärande i arbete, 80 Yh-poäng

Under kursen tillämpar de studerande sina kunskaper och färdigheter från tidigare kurser och fördjupar sina praktiska kunskaper och färdigheter

i det dagliga arbetet som IT-projektledare. Beroende på LIA-företag och typ av projekt kan arbetsuppgifterna variera något beroende på var i fasen projektet är i, men de huvudsakliga praktiska momenten ska vara direkt relaterade till lärandemålen i utbildningen.

Examensarbete, 30 Yh-poäng

De studerande ska under denna kurs självständigt sammanställa en rapport av det undersökta arbetsområde/process som de har deltagit i och studerat under LIA-perioden. Med materialet från sina studier på företaget ska de analysera resultat och dra slutsatser som kan leda till ett vidare lärande och utvecklingsarbete inom IT-projektledning.

Studietakt

100%

Poäng

320 YH-poäng

Start *

Påbörjad

Påbörjad

2022-09-01

Slut

2022-02-28

2023-02-28

2024-02-28

Ansökan öppnar*

Ansökan stänger*

2022-02-11

2022-05-22

* Dubbelkolla gärna datum med anordnaren

ANSÖKAN ÄR STÄNGD
Utbildningens webbsida

JAG VILL HA MER INFORMATION

Vill du ha mer information om en utbildning? Här kan du kontakta utbildningsanordnaren om IT-projektledare på Campus Mölndal.