.NET- utvecklare bild

.NET- utvecklare

Vill du ha ett kreativt yrke där du får arbeta med programmering och problemlösning? Då är det denna utbildning du ska läsa.

Bra IT-stöd är nödvändigt för varje bolag, stort som litet. Du som läser kommer bli kunnig inom systemutveckling, en kompetens som är efterfrågad oavsett hur konjunkturen svänger. Efter utbildningen kommer du kunna arbeta som systemutvecklare, .NET-utvecklare, backendutvecklare eller fullstackutvecklare.

Under utbildningen
Du får en gedigen grundutbildning inom objektorienterad programmering med C# som huvudspråk. Detta är en grund för att du ska kunna arbeta som systemutvecklare i Microsofts .NET-plattform. I utbildningen lär du dig även grunderna i frontendutveckling med HTML, JavaScript, och CSS.

I utbildningen får du lära dig att arbeta i den agila projektmetoden scrum, som är standard i de flesta IT-företag. Du får lära dig versionshantering, att utveckla system med god kodstandard och struktur samt att tillämpa så kallad testdriven utveckling (TDD). Detta är flera arbetssätt som efterfrågas av branschen. I kursen Continuous Integration, Delivery och Deployment lär du dig även hur man kontinuerligt driftsätter nya versioner av mjukvaran, en kompetens som efterfrågas av arbetslivet.

Praktikperiod 20 veckor (Lärande i arbete, LIA)
Utbildningen avslutas med en 20-veckors praktikperiod (LIA) där du får erfarenhet av att arbeta med verkliga projekt samtidigt som du får värdefulla branschkontakter.

I kursen Examensarbete väljer du själv ett språk eller en teknologi som du vill bredda eller fördjupa dig inom. På så sätt kan du se till att du inför den avslutande LIA-kursen har precis den kompetens ditt LIA-företag efterfrågar.

Efterfrågad utbildning
Med en yrkesexamen från Yrkeshögskolan Campus Mölndal kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Efterfrågan på systemutvecklare inom .NET är stor. IT-företagen har svårt att rekrytera personer som är duktiga på C#, ett av världens tre största programmeringsspråk.

Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla branscher och det finns många vägar att gå efter några år i yrket. Relaterade yrkesroller är frontendutvecklare, testare, IT-projektledare och utbildare inom programmering.