Behandlingspedagog bild

Behandlingspedagog

En utvecklande resa mot ett arbete där du verkligen behövs

Inom missbrukarvård, kriminalvård och socialvård finns ett starkt behov av utbildad personal med en humanistisk människosyn. Som behandlingspedagog är du en av dem som utifrån relevanta utrednings- och behandlingsmetoder stödjer människor i utsatta situationer. Under utbildningen får du kunskap om hur du bemöter och arbetar med människor med bl.a neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbrukare eller ensamkommande flyktingbarn.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Välkommen till en utbildning där drivkraften är att stödja människor att ta ansvar för ett bättre liv.

Utbildningens mål
Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen Behandlingspedagog.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • Behandlingspedagog
 • Socialpedagog
 • Behandlingsassistent
 • Kriminalvårdare
 • Alkoholrådgivare, -terapeut, -utredare
 • Projektledare socialt arbete

Du har kompetens att arbeta med till exempel:

 • att värdera, välja och använda aktuella och relevanta utrednings-, och behandlingsmetoder både inom socialt arbete, missbrukarvård och kriminalvård
 • att agera utifrån yrkesområdets lagstiftning
 • ett kulturkompetent bemötande, dvs ha självinsikt och öppenhet inför kulturella skillnader
 • att utifrån ett pedagogiskt och medvetet förhållningssätt arbeta med människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på ett professionellt sätt
 • att göra riskbedömningar och arbeta brett förebyggande i säkerhetsfrågor, agera professionellt både preventivt, vid akuta händelser och vid efterarbete
 • att utifrån yrkesrollen bidra till metodutveckling
 • ett evidensperspektiv på metodval och arbetssätt

LIA - lärande i arbete
LIA eller praktik, utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete.

Många av LIA-platserna ligger på landet och det är därför en fördel med körkort och tillgång till bil.