Medicinsk sekreterare

Bli betydelsefull på mer än ett sätt

Ny teknik inom den medicinska informationshanteringen ställer nya krav och efterfrågan på kvalificerade medicinska sekreterare är därför mycket stor. Många erbjuds jobb redan under utbildningen.

Som medicinsk sekreterare arbetar du administrativt inom offentlig eller privat sjukvård. Du jobbar självständigt och drivande med att utveckla nya rutiner, dokumentera och skriva journaler, samt arbetar med diagnosklassificering, ekonomisk planering och patientbokning. Välkommen till en utbildning som gör dig oumbärlig.

Utbildningens mål
Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen Medicinsk sekreterare.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

  • Medicinsk sekreterare
  • Vårdadministratör
  • Läkarsekreterare

Du  har kompetens för att arbeta med till exempel:

  • att självständigt ansvara för en säker och regelriktig patientrelaterad administration och dokumentation
  • patientadministrativt system
  • datorn som arbetsredskap; Officepaketet, korrekt tangentbords-teknik, informationssökning
  • ett professionellt bemötande av patienter och kollegor
  • att bidra till verksamhetsutveckling inom framför allt det vårdadministrativa området
  • att vara behjälplig i budgetarbete och ekonomisk planering.

LIA - Lärande i arbete
LIA eller praktik, är en mycket viktig del av utbildningen. Den utgör cirka en fjärdedel av utbildningstiden och är fördelad över fyra terminer. Praktiken förläggs i första hand inom privat och offentlig hälso- och sjukvård. LIA ger dig möjligheter att bygga ett nätverk av kontakter som betyder mycket efter din examen och öppnar vägen in på arbetsmarknaden.