Specialistbarnskötare

Bli specialist och bidra till utveckling

Förskolan har i dag stora rekryteringsutmaningar, samtidigt som antalet barn ökar. Det finns ett stort behov av att öka kompetensen hos barnskötare som en del i att täcka behovet av förskollärare. Under utbildningen lär du dig som idag arbetar som barnskötare att jobba med utbildning i förskolan utifrån läroplanens mål, huvuduppdraget är att stödja förskolläraren i undervisningsuppdraget. Ett ansvarsfullt jobb där du planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar utbildningen samt utför projektarbete i barngrupp. Du kommer också utveckla din förmåga att handleda förskolans barnskötare samt elever under utbildning. Välkommen till en utbildning som utvecklar både dig och förskolans verksamhet.

Utbildningens mål
Utbildningen leder till: yrkehögskoleexamen Specialistbarnskötare

Efter avslutad utbildning har du kompetens för att kunna arbeta som:

  • Specialistbarnskötare

Du kan arbeta med uppgifter som till exempel:

  • Planering, genomförande och uppföljning av undervisning.
  • Planera och genomföra projektarbeten 
  • Handledning 
  • Stödja förskolläraren i undervisningsuppdraget

Vidare har du kompetenser för att:

  • Använda digitala verktyg i undervisning och dokumentation
  • Handla efter demokratiska värden samt kommunicera och förankra förskolans värdegrund
  • Bedriva undervisning utifrån ett utforskande förhållningssätt 

Utbildningens innehåll och upplägg
Utbildningen är en distansbaserad utbildning som är två år lång. Studietakten är på halvtid, så att du kan fortsätta arbeta samtidigt som du studerar. Undervisningen varvas med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats.

LIA - lärande i arbete
LIA, utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete.