Hovslagare bild

Hovslagare

Det här är en utbildning för dig som vill arbeta med hästar och vara din egen chef!

Utbildningen är på heltid under tre år.

Utbildningen leder till gedigna kompetenser i hovslageri där även djupgående kunskaper om hästen som helhet ingår, en förutsättning för att kunna sko för prestation och hållbarhet. Du får kompetens för att samarbeta med veterinär och utföra åtgärder vid sjukdom och skador.

Den treåriga utbildningen som omfattar 600 yrkeshögskolepoäng, bedrivs på helfart av Vuxenutbildningen i Skellefteå. Utbildningen är både skol- och företagsförlagd.

Den skolförlagda delen av utbildningen består av lärarledda lektioner, både teoretiska och praktiska, med modern utrustning i ändamålsenliga lokaler.

Den företagsförlagda delen, LIA – Lärande i arbete, sker ute på företag i branschen med utbildade handledare och utgör merparten av utbildningen, totalt 53 veckor.

Efter avslutad utbildning har du de formella kompetenser som krävs för flera olika behörigheter inom yrket:

  • Av Jordbruksverket Godkänd hovslagare
  • Gesällbrev
  • EFFA-certifiering (Europeiska Hovslagarefederationen)

vilket innebär att du kan arbeta inom vilket EFFA-anslutet europeiskt land som helst. 

Arbetsmarknad
I flera regioner i Sverige råder brist på hovslagare, framförallt i de nordligaste länen och i glesbygden, Utbildningen leder i första hand till eget företagande.

Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om behörighet, formell kompetens och behandlingsförbud för hovslagare utan godkännande. Du som tar examen från vår utbildning kan ansöka om godkännande hos Jordbruksverket.

Utbildningsledare
Elin Hannu, 076-135 10 52