På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Stödpedagog

Stödpedagog

Campus Värnamo

Stödpedagog

Under utbildningen till stödpedagog får du professionell kunskap om pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd. Med hjälp av detta kan du bidra till att skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

STOR EFTERFRÅGAN
Efter avslutad utbildning arbetar du med stöd till personer med funktionsnedsättning genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet.

På grund av stora pensionsavgångar och svårigheter med att rekrytera personal med rätt kompetens så finns ett stort behov av att anställa stödpedagoger hos både kommunala och privata aktörer de närmaste åren.

AKTIV VARDAG
Under utbildningen får du kunskaper om olika funktionsnedsättningar, dess orsaker och konsekvenser och hur man planera individuellt vardagsstöd, dvs hitta lösningar och förbättrings-möjligheter för att stödja den enskilde individen.

Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga, samt lära dig hur du handleder kollegor och bedriver kvalitets- och utvecklingsarbete.

Du lär dig att tillämpa olika metoder för att öka brukarens självständighet, delaktighet i planerandet och genomförandet av aktiviteter för en meningsfull vardag på ett hälsobefrämjande sätt.

Du lär dig att själv tillämpa men också att motivera brukarna att använda IT-baserade och andra kognitiva hjälpmedel.

TEORI I PRAKTIKEN
Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och vänder sig både till personer som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området och till dem som vill in i yrket.

Under LIA-perioderna får du också chansen att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen genomförs på Campus Värnamo och bedrivs på halvfart i form av föreläsningar, seminarium, fallstudier, grupparbeten samt lärande i arbete ute på arbetsplatser (LIA).

Eftersom utbildningen bedrivs på två studieorter kommer varannan föreläsning att ske via videokonferens.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetsgivarna i regionen och Jönköping University, Hälsohögskolan som också är huvudman för utbildningen, vilket gör att den svarar väl mot de krav på kunskap och kompetenser som krävs i arbetet.

EXAMEN
Yrkeshögskoleexamen Stödpedagog

KONTAKTPERSON
Emeli Hellström
0370-37 71 92

200 YH-poäng

Start *

Påbörjad

2019-08-26

Slut

2020-06-12

2021-05-30

Studietakt

50%

* Dubbelkolla gärna datum med anordnaren

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Campus Värnamo

Laddar...

Campus Värnamo

Laddar...

JAG VILL HA MER INFORMATION

Vill du ha mer information om en utbildning? Här kan du kontakta utbildningsanordnaren om Stödpedagog på Campus Värnamo.