Foodmaker

Med utbildningen Foodmaker får du redskapen att själv starta upp och driva en småskalig och hantverksmässig verksamhet inom livsmedelsindustrin eller att utveckla din redan existerande verksamhet. Utbildningen riktar sig även till dig som redan arbetar eller vill arbeta på ett etablerat företag och hjälpa dem att växa på ett medvetet och hållbart sätt.

Som foodmaker tar du fram produkter inom bageri, charkuteri, mejeri eller bär-, frukt- och grönsaksförädlig. Du har god kännedom om olika råvaror, dess egenskaper och tillverkningsprocesser. Du skall hållbart kunna hitta nya sätt att förädla traditionella råvaror på, i samverkan med andra utveckla nya affärsmodeller och utveckla projekt inom småskalig livsmedelsförädling. 

Under utbildningen får du redskapen att själv starta upp en småskalig verksamhet inom livsmedelsindustrin, och tid att lägga på att utveckla ditt koncept och ditt företagande. Utbildningen ger även dig som redan driver en verksamhet inom livsmedelsindustrin möjlighet att utveckla eller skala upp din affär och ditt koncept, och projekten under studierna kan kopplas direkt till att utveckla din egen verksamhet. Utbildningen riktar sig även till dig som är eller vill bli anställd inom livsmedelsföretag, restaurang eller sektorn för matturism, och som vill ta större ansvar inom en befintlig roll eller hjälpa till att hitta nya möjligheter eller utveckla arbetet med mathantverk och småskalig livsmedelsförädling.

Efter avslutad utbildning kan du jobba som Foodmaker (Mathantverkare), Småskalig livsmedelsförädlare, Restauratör, Affärsutvecklare, Anställd inom restaurang och matturism eller Anställd inom mathantverk och livsmedelsförädling.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med livsmedelsbranschen. Genom LIA, som du gör var fjärde vecka under utbilldningen, kan vi erbjuda en utbildning med färsk yrkeskompetens, tillsammans med fördjupad praktisk kompetens och förståelse för yrket som Mathantverkare. 

Har du frågor får du gärna kontakta vår utbildningsledare Lina Ekström Morin, 0702-214 630