Teknisk förvaltare bild

Teknisk förvaltare

START 2023

Som Teknisk Förvaltare har du ett löpande ansvar för drift, underhåll och förädling av ett fastighetsbestånd. Du ansvarar för olika typer av tekniska projekt gällande fastigheten.

Byggnadstekniska och VVS-installationstekniska frågor är en stor och viktig del i arbetet eftersom, särskilt nyproducerade, fastigheter idag har mycket avancerade tekniska system.

Som Teknisk Förvaltare har du också huvudansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Vidare ansvarar du för kvalificerade upphandlingar och har ofta en ledarroll med personalansvar. Arbetet är omväxlande och bjuder på stora möjligheter till personlig utveckling och goda anställningsvillkor.

Vår utbildning till Teknisk Förvaltare omfattar 2,5 års heltidsstudier vilket motsvarar 500 Yh-poäng. Vi har 18 timmars lärarledd undervisning per vecka. Resterande tid sker betygsgrundande, grupp- eller enskilda arbeten där handledare, alltid finns tillgängliga.

Utbildningen innefattar tre LIA-perioder varav de två första omfattar 8 veckor vardera och den sista 9 veckor. Under LIA-perioder får studenterna möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Det är också här de skaffar sig ett värdefullt kontaktnät och vanligen träffar sina framtida arbetsgivare i fastighetsbranschen.

Efter utbildningen till Teknisk Förvaltare kan du, med mycket goda anställningsvillkor, arbeta som teknisk förvaltare, fastighetsingenjör, fastighetsförvaltare, projektledare, driftsansvarig, energistrateg, underhållschef, energiingenjör, driftingenjör, VVS-ingenjör m.fl.