Account Manager bild

Account Manager

Utbildningen Key Account Manager är en utmärkt utbildning för dig som vill starta en karriär inom – eller byta karriär till – detta spännande och viktiga yrkesområde.

Utbildningen ger dig förutsättningarna du behöver för att bli en framgångsrik säljare genom att kunna förstå, analysera och agera utifrån kundens behov.

Vad är en Key Account Manager?
En Key Account Manager ansvarar för företagets viktigaste och största kunder. Syftet med utbildningen är att ge en mycket god teoretisk grund, utveckla ett strategiskt och analytiskt tänkande kombinerat med praktisk tillämpning i yrkesrollen. Det är även att utveckla en god förmåga att hantera och förstå kundernas verksamhet och befattningshavarnas handlande.

Dina studier på FEI
Utbildningen sker på heltid under två år med lektioner cirka två dagar per vecka. I studierna ingår även LIA-praktik, som ger dig möjligheten att tillämpa dina kunskaper på en arbetsplats.

Alla YH-utbildningar genomförs med hybridkonceptet FEIFLEX som möjliggör att du kan delta på plats och på distans. Med vår ledande FEIFLEX-teknik får du den bästa studieupplevelsen – oavsett om du deltar i våra specialutrustade lokaler på attraktiva adresser eller online i realtid.

Lärande i arbete – LIA
Utbildningen består till 26 veckor av LIA-praktik, Lärande i arbete. LIA är en framgångsfaktor som ger dig tillfälle att tillämpa dina kunskaper och lära dig yrket på en arbetsplats.