Eco Sale bild

Eco Sale

I den här utbildningen får du spetskompetens som är högaktuell inom all typ av försäljning av ekoprodukter och en bred kompetens inom B2B och B2C. Marknadsföring, juridik och kommunikation, omvärldsanalys samt internationellt språkbruk är exempel ur denna nya säljutbildning som förser företagen med modernt utrustade säljare för ökad kompetens inom eko och hållbara produkter. 

Med den ökade e-handeln och medvetenheten om att hela samhället globalt behöver sträva efter och hitta hållbara lösningar, kommer också ett alltmer utvecklat system för märkning och kvalitetssäkring av produkter och tjänster. 

Efter utbildningen får du färdigheter/kunskaper/kompentenser inom b.la:

  • Självständigt hantera lämpliga marknadsföringsmodeller/metoder samt genomföra marknadsanalyser
  • Hantera säljcykelns olika steg, självständigt hantera olika säljverktyg samt hantera klassificering av kund och behovsanalys
  • Kunna göra riskanalyser av företagets marknadsföringstaktik för hållbarhet för att kvalitetssäkra att företaget är trovärdigt i sin leverans till konsument
  • Självständigt skapa, tolka och analysera budgetar, investerings-, lönsamhets-, kostnadskalkyler och årsredovisningar, obehindrat hantera branschenliga ekonomiska begrepp

Efter utbildningen kan du arbeta som:

  • Eco sale – säljare
  • Produkt – och kvalitetsansvarig
  • Specialiserad säljare för hållbara produkter
  • Säljare B2B inriktning eko