På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Film

Vindkrafttekniker

Vindkrafttekniker

Hjalmar Strömerskolan

Vindkrafttekniker

YH Vindkraftteknikerutbildning, Strömsund 300 YH-poäng

Vill du jobba i ett klimatsmart yrke i en expansiv bransch med goda jobb- och karriärmöjligheter?

Sverige har sedan en tid tillbaka satt ett klimatmål om att vi år 2040 ska producera 100% förnybar energi. Som ett led i detta byggs det idag ett stort antal vindkraftparker i Sverige, främst i Norrlands inland. För att nå vårt klimatmål inom utsatt tid, behöver vi en ökning med 35% fler vindkraftsverk jämfört med de 3400 som vi har idag. Till detta behövs drift-, och underhållspersonal.

Yrket vindkrafttekniker passar dig som är teknikintresserad, praktisk och gillar att arbeta i ett fysiskt aktivt yrke. Som vindkrafttekniker jobbar du med drift-, service och underhåll av vindkraftanläggningar. Yrket erbjuder både spännande utmaningar för den som önskar bo på landsbygden, men också goda möjligheter att arbeta internationellt för den som vill se sig om i världen. 

I vindkraftbranschen är teknikutvecklingen snabb och efterfrågan på utbildad personal är stor för hinna med i utbyggnadstakten. Studier visar att det behövs i snitt en vindkrafttekniker på 4,5 verk, samt att det behövs ca 190 vindkrafttekniker årligen kommande 5 åren. Är du en av dem?

Vår yrkeshögskoleutbildning till vindkrafttekniker bedrivs på heltid under tre terminer, utbildningen berättigar till CSN och det finns goda möjligheter till bra boende på orten, genom bl.a. elevhemmet Sörgård.

Kurserna innehåller obligatoriska moment där det krävs att den studerande finns på plats i Strömsund men utbildningen ger också möjlighet till s.k. flexibla studier som innebär att vissa moment kan läsas från annan ort.

YH Vindkraftteknikerutbildning har ett nära samarbete med de ledande företagen i vindkraftbranschen samt Campus Gotland Uppsala Universitet.

Utbildningen hålls på svenska men då yrket ger möjlighet att arbete internationellt innehåller kurserna också fackuttryck och föreläsningar på engelska. I vindkraftteknikerutbildningen ingår följande kurser:

 • Ellära för vindkrafttekniker
 • Elkraft för vindkrafttekniker
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Styr-, mät- och reglerteknik
 • Hydraulik och mekanik
 • Drift- och underhållsteknik
 • Teamarbete för vindkrafttekniker
 • Administration – IT
 • LIA, Lärande i arbete; 1, 2, 3 (dvs. praktiskt arbete)
 • Vindkraft grundkurs
 • Vindkraft Teknik
 • Vindkraftsanläggningar

Examensarbete
Arbetsmiljö och säkerhet är viktiga delar under hela utbildningen. Förutom övergripande utbildning i arbetsmiljöfrågor och elsäkerhetsarbete ingår även GWO (Global Wind Organisation) certifiering för höghöjdsarbete. GWO utbildningen utgår från modulerna: att arbeta säkert på hög höjd, ergonomi, första hjälpen samt brandsäkerhet.

Kurserna i utbildningen innehåller även: 

 • Heta arbeten, 5S, riskanalys och krishantering
 • Studiebesök i vindkraftpark, besök och lärtillfällen tillsammans med branschen
 • Laborationer, grupparbeten, samt praktiska moment

Under första terminen när den grundläggande höghöjdsträningen är genomförd och godkänd, får de studerande möjlighet att besöka en vindkraftpark samt klättra i ett vindkraftverk. Detta för att känna på hur det är att vistas på hög höjd inför kommande LIA perioder (Lärande i arbete).

LIA, innebär praktiskt arbete under ca en tredjedel av utbildningen. Den är uppdelad på tre perioder under totalt två terminer. LIA bedrivs ute hos olika branschföretag tillsammans med erfarna vindkrafttekniker och ger den studerande praktisk erfarenhet och kunskap om vanligt förekommande servicearbeten utifrån drift-, och underhåll. LIA kan genomföras både nationellt och internationellt utifrån överenskommelse med branschföretagen. 

Låter det intressant? 
Besök då vår hemsida för mer information >>
Utbildningsstart: 24 augusti 2020.

Studietakt

100%

Poäng

300 YH-poäng

Start *

Påbörjad

2020-08-24

2021-08-01

2022-08-01

Slut

2020-12-18

2021-12-17

2022-12-23

2023-12-22

* Dubbelkolla gärna datum med anordnaren

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

JAG VILL HA MER INFORMATION

Vill du ha mer information om en utbildning? Här kan du kontakta utbildningsanordnaren om Vindkrafttekniker på Hjalmar Strömerskolan.