Specialistundersköterska inom demens

Som specialistundersköterska inom demens kommer du ha kunskap om det normala åldrandet och demenssjukdomarna.

Att kunna planera och utföra vården kring den demenssjuka. Kunna utföra och identifiera problem i omvårdnaden. Utveckla och genomföra förändringar i miljön som förbättrar vardagen för den demenssjuka. Kunna överföra den teoretiska kunskapen till praktiskt handlande till förmån för alla omkring den demenssjuka.

Efter utbildningen kommer du att kunna söka arbete inom vård och omsorg i den privata och offentliga sektorn. Din yrkesroll blir specialistundersköterska inom demens.

LIA
Lärande i arbete ingår med 4 veckor.

Behörighet:
Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt särskild behörighet: Godkända betyg (minst E/G/3) i kurserna:
- Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
- Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

eller motsvarande kunskaper

OCH

Yrkeserfarenhet med minst två år halvtid inom demensområdet