På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Ok

Film

Konsulterande arborist - European Tree Technician

Konsulterande arborist - European Tree Technician

Hvilan Utbildning

Konsulterande arborist - European Tree Technician

STARTAR EJ 2021

Utbildningen vänder sig enbart till redan etablerade arborister som har ETW-certifikat, och som arbetat i yrket i minst tre år.  

Syftet med utbildningen är att ge arboristen kunskaper för att klara nästa steg i karriären, nämligen ETT-certifikat (European Tree Technician). Detta certifikat motsvaras av ISA Master arborist. I Nederländerna och Tyskland finns över 800 arborister med ETT och antalet växer stadigt, medan det i Sverige fram till 2019 inte funnits någon möjlighet till utbildning eller certifiering.  

Eftersom man numera beräknar det ekonomiska värdet av urbana träds ekosystemtjänster, så kommer professionell trädvård att efterfrågas alltmer. Trenden i Nederländerna, där varje arboristföretag och kommun har minst en ETT-certifierad arborist, kommer att gälla även för Sverige. Krav på arbetsledande arborister med ETT-certifikat kommer därför att ställas vid upphandlingar och byggprojekt. Den konsulterande arboristens fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter gör denne till en pålitlig kontaktperson i frågor som rör träd.  

Möjlighet att certifiera sig i direkt anslutning till kursens avslutande erbjuds av Sveriges arboristförbund. 

Den studerande ska ha kunskaper om:

 • Funktion, anatomi, utveckling, tillväxt och fysiologiska processer i trädet
 • Ståndortens inverkan på trädens utveckling
 • Växtkvalitet
 • Miljö och naturvård
 • Trädvärdering
 • Kriterier för växtval
 • Träd- och buskplantering och etableringsvård
 • Trädvård
 • Diagnos av trädskador

Den studerande ska ha färdigheter i att:

 • motivera valda trädvårdsmetoder baserat på trädfysiologi
 • motivera växtval och växtplatsförbättring baserat på trädfysiologi
 • identifiera träd, välja lämpliga transportmetoder och kunna inspektera trädleveranser
 • redogöra för olika träds bidrag till ekosystemtjänster och kunna använda
 • miljövänliga redskap och bekämpningsmedel
 • tillämpa olika metoder för trädvärdering och kunna redogöra för trädens betydelse
 • göra trädval baserat på växtplats och estetik
 • göra en korrekt plantering och kunna sköta träden under etableringstiden
 • beskära träd på ett professionellt sätt och kunna föreslå skadeförebyggande åtgärder
 • göra en okulär besiktning av träd, ställa diagnos och kunna använda olika instrument för uppskattning av röta
 • kompetens för att ta ETT-certifikat

Studietakt

50%

Poäng

100 YH-poäng

Start *

Påbörjad

Slut

2021-10-31

Branscher

Djur & natur

* Dubbelkolla gärna datum med anordnaren

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

JAG VILL HA MER INFORMATION

Vill du ha mer information om en utbildning? Här kan du kontakta utbildningsanordnaren om Konsulterande arborist - European Tree Technician på Hvilan Utbildning.