Provtekniker, maskinutveckling

Som mät- och provningstekniker jobbar du med framtidens produkter idag!

Denna specialistutbildning ger dig en bred förståelse för maskinteknik, el, hydraulik och hur maskiner och prototyper testas.

Utbildningen är inom ett relativt nischat område men som finns utbrett på många företag. Inga andra utbildningar fokuserar på prototypprovning av maskiner på teknikernivå.

Utbildningen är på heltid och endast 2 terminer, varav 40% är förlagt ute på företag som LIA och examensjobb.

Alla läser gemensamt teoriämnena på distans varvat med praktiska moment i form av två fysiska träffar i Örnsköldsvik, tillfällena är fyra dagar långa. Lektionerna är inspelade så att du kan ta del av föreläsningarna när du vill. Lärarna finns tillgängliga för stöd och hjälp.

LIA
Kursen ger möjlighet att arbeta med tekniska tillämpningar och träna på att arbeta i grupp. Studieplanen är individuell för varje företag och studerande. Eftersom LIA-företagen kan vara olika sätts individuella mål för de studerande i samarbete med LIA-företagen.

Utbildningen är en kostnadsfri yrkeshögskoleutbildning och CSN-berättigad.

Den studerande skall efter avslutad utbildning ha färdigheter att utföra prov:

  • på ett säkert sätt med el, hydraulik och mekanik inblandade
  • kvalitetssäkrat och repetitivt, genom noggrant, strukturerat och dokumenterat arbetssätt
  • läsa dokumentation och skriva rapporter på engelska

 
Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att självständigt kunna utföra provningsuppdrag på maskinprototyper innehållande mekanik, hydraulik, el samt ha förståelse för styrsystem. Du skall även ha kompetens att samarbeta med konstruktörer och andra personer som har behov av provning.

Behörighet
Betyg eller kunskap genom arbetslivet från områden inom Teknik, El och Energi, Industri, Fordon, Mekanik eller Fysik 1a samt Naturvetenskap ger behörighet. Vi ser att alla med intresse för Teknik kan söka på andra grunder och vi har 20% som vi kan göra individuell bedömning på.

Boende
Örnsköldsvik har bostadsgaranti för elever som studerar i Örnsköldsvik, mer info klicka här >>

Kontakt
Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar om våra utbildningar.
Lotta Jannson
0660-798 60