Projektledare El

Som projektledare El består dagarna av att styra projekten effektivt mot uppsatta mål för lönsamhet, kundnytta och kvalitet.

Ansvarsområdet som projektledare El är stort, allt från pengaflöde till teknik, arbetsmiljö och kundvård måste fungera för att nå framgång.

I den här utbildningen får du kunskaper om avtal, upphandling, logistik, tekniska lösningar och målstyrning men också kunskaper om ledarskap för att kunna styra projekt med många personer och resurser inblandade. De mjuka värden är precis lika viktiga som de hårda. Utbildningen ger kompetens för att kunna leda kvalificerade projekt.

Du läser på distans på halvfart, 50%, under två år och under utbildningstiden ingår fyra fysiska träffar i Stockholm och Katrineholm/Nyköping.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • Projektledare El
 • Arbetsledare El
 • Konsult inom El
 • Kalkylator

Kunskaper efter avslutad utbildning

 • Projektledning och ledarskap
 • Entreprenadekonomi
 • Logistiksystem
 • Upphandling
 • Hur man värderar tekniska lösningar
 • Projektstyrning
 • Entreprenadupphandlingar