Automationsingenjör Processindustri

Det är stor efterfrågan på automationsingenjörer. Denna utbildning ger goda chanser till jobb!

Utbildningen erbjuds i Stockholm >>, Malmö >> och Gävle >> och du ansöker på respektive orts sida.

Automation anses, tillsammans med maskininlärning och AI, vara det som kommer att betyda mest för Sveriges industri framöver – både vad gäller effektivisering och CO2-omställning. Men idag råder stor brist på  automationsingenjörer som behövs för att göra jobbet. Automationsingenjör processindustri via Iris YH är därför en utbildning helt rätt i tiden.

Automationsingenjör är ett avancerat yrke som kräver kunskaper, färdigheter och kompetenser inom flera olika områden exempelvis, projektledning, programmering, automationsteknik och systemintegration. Du ska kunna hantera olika styrsystem kopplade till driften av processanläggningar inom industrin.

Automation är en central del i alla industrier och som automationsingenjör har du en betydande roll för samhället. Det är automationsingenjören som kontrollerar och övervakar tillverkningsprocesser – allt från enorma turbiner till små förpackningar av livsmedel. Din uppgift är att se till så att tillverkningen med både processer och maskiner hela tiden förbättras, utvecklas och optimeras, vilket ställer dig inför olika spännande utmaningar i den här utbildningen.

Utbildningen till automationsingenjör via Iris YH är 2 år lång och utbildningen passar dig med analytisk förmåga och som gillar problemlösning. Dina intressen rör sig troligen kring teknik och programmering.

En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete). Under LIA får du träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen. LIA är en central del i utbildningen. Då får du arbetslivserfarenhet genom att kombinera studier med praktik i näringslivet.

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta inom processindustrin med ett ansvar för deras styrsystem, men du får även möjlighet att axla andra yrkesroller också. Arbetsmarknaden finns främst i tillverkningsindustrin, inom till exempel belysning och ventilation.

  • Automationsingenjör
  • Automationstekniker
  • Processingenjör
  • Styr- och reglertekniker