Specialistbarnskötare Funktionsvariationer / Språkutveckling

Denna utbildning startar ej i augusti 2023! Vi inväntar besked från MYH i januari 2024 för eventuell studiestart under hösten 2024. Du kan fortfarande anmäla intresse till utbildningen för att få mail om kommande ansökningsperioder och studiestarter.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat som barnskötare och som vill bredda och fördjupa dina kunskaper.

Specialistbarnskötare är en ny kvalificerad yrkesroll som fyller kompetensgapet mellan barnskötaren och förskolläraren. Du får specialiserade kunskaper om exempelvis barns lärande, digitala arbetssätt, IKT som hjälpmedel, grupprocesser, didaktiska lärmiljöer och systematiskt kvalitetsarbete.

Utbildningen bedrivs på halvfart på distans med inplanerade närträffar på studieorten. Varje vecka har du schemalagda onlinelektioner samt självständigt arbeta med dina studier via lärplattformen. Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier. Halvfart innebär 20 timmar/vecka.

Då största delen av utbildningen är webbaserad krävs god datorvana. Du behöver också ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, mikrofon och webbkamera.

Utbildning ger dig specialiserade kunskaper om digitala hjälpmedel, metoder och verktyg inom förskolan. Du får även kunskaper om olika funktionsvariationer, språkinlärning/språkutveckling samt interkulturellt arbetssätt. Du får kunskaper om läroplanen, lärmiljöer, lekteorier och olika verktyg för undervisande förhållningssätt. Även dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete är en viktig del av arbetet.

Under din LIA, Lärande i arbete, får du träna och praktiskt utöva pedagogiska arbetssätt i linje med förskolans värdegrund, aktuella lagar och föreskrifter. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.