Energispecialist hållbara byggnader bild

Energispecialist hållbara byggnader

Utbildningen är platsbunden och bedrivs på heltid och med lärare på livelänk på orterna Stockholm och Göteborg.

Här är utbildningen som passar dig som vill vara med och påverka energianvändningen och lämna ett positivt miljöspår efter dig.

Som Energispecialist arbetar du i det hetaste området inom teknik idag - nämligen energieffektiva lösningar, den viktigaste frågan i samhällsbyggnadssektorn. Du arbetar med olika byggprojekt i alla skeden, från tidig planering till uppföljning, där du tar fram underlag, analyser, utredningar, investeringsplaner och beslutsunderlag hos uppdragsgivare.

En Energispecialist med inriktning hållbara byggnader ansvarar för att utreda och genomföra energieffektiviserande åtgärder i byggnader, lokaler och boendemiljöer. Det kan innebära allt från mätning av inomhusförhållanden, undersökning av potentiella fukt- eller mögelskador, till att hitta sätt att sänka energianvändningen. Du tar fram energideklarationer och inventeringsunderlag åt kunder.

Arbetet är fritt, flexibelt och ger en bred kunskap om många olika fält inom energi och miljö. Som energispecialist utför du ett meningsfullt arbete som ligger helt rätt i tiden.

Under utbildningen rustas du med teoretisk och praktisk kunskap om BBR, LCC-beräkningar och byggnadsteknik. Du kommer lära dig göra energiberäkningar och analyser samt ta fram förslag på olika energieffektiviserande åtgärder i specifika byggnader.

Exempel på yrkestitlar förutom energispecialist:

  • Energikonsult
  • Energi- och klimatrådgivare
  • Energiingenjör
  • Energikartläggare

Behörighet
För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i något av de olika särskilda behörighetskurserna nedan.

Det finns 3 vägar att bli behörig genom gymnasiekurser:

- Matematik 2 och Svenska 2/svenska som andraspråk 2

ELLER

- Bygg och anläggning 2

ELLER

- Praktisk ellära