Glas- och metalltekniker - Nationell Yrkesutbildning (NY) bild

Glas- och metalltekniker - Nationell Yrkesutbildning (NY)

Tillsammans med Glasbranschföreningen har vi på KYH tagit fram en Glas- och metallteknikerutbildning för att kunna möta arbetsmarknadens behov av kunnigt branschfolk.

Utbildningen bedrivs på heltid under ett år och du studerar på plats i Malmö eller i Stockholm och omfattar 200 poäng.

Glasbranschen är i stort behov av glas- och metalltekniker. Glas- och metallpartier är idag ett naturligt val i alla former av byggnader utifrån alla de positiva egenskaper som en transparent fasad ger. Då behövs också medarbetare med rätt kompetens!

Utbildningen är kostnadsfri, berättigar till studiemedel från CSN och leder till en examen.

Yrkesrollen
Som glas- och metalltekniker arbetar du med att montera olika typer av glas-, dörr- och fasadkonstruktioner. Det kan handla om uterum, metalliska strukturer för mellanväggar, entréer och inredning av glas. Förutom själva monteringen arbetar du även med att underhålla och reparera konstruktionerna på bygget.

Efter utbildningen
Efter NY-utbildningen kan du söka avlönad anställning som lärling på ett företag. När du har genomfört din lärlingsperiod får du anställning samt ett yrkesbevis!

Behörighet
För att kunna ansöka, och bli antagen, till den nationella yrkesutbildningen behöver du uppfylla följande krav:

- Godkända betyg i kärnämnena Svenska, Engelska och Matematik från grundskolan
och
- Godkända betyg i 5 andra ämnen från grundskolan (utöver kärnämnena)
och
- Vara minst 20 år gammal eller senast fylla 20 år den 31 december 2024
eller
- Ha en gymnasieexamen eller motsvarande

Kontakt
Vid frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta utbildningsledare Linnéa Bengtsson.
Vid frågor om behörighet eller ansökan, vänligen kontakta karriär- och studiesamordnare Sandra Blomqvist.