Internet of things Developer Göteborg bild

Internet of things Developer Göteborg

Utbildningen Internet of things går igenom teknisk problemlösning och du lär dig skapar mjukvara som kan läsa av hårdvara.

Som IoT-utvecklare arbetar du med teknisk problemlösning och skapar mjukvara som kan läsa av hårdvara. Du arbetar helt enkelt med programmeringen av inbyggda system. Det är viktigt att du har förståelse för att nya kommersiella och tekniska möjligheter utvecklas snabbt, och vet att en nyckelfaktor i utvecklingen är att identifiera affärsnyttan i en teknisk tillämpning.

IoT-utvecklarens främsta uppgift är att skapa kommunikation mellan hård- och mjukvara i sensorer och processorer i till exempel industrimaskiner, fordon, hushållsmaskiner och vitvaror.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om komplexa system inom IoT. Du lär dig att programmera, ta fram arkitekturer för applikationer inom IoT-området och lär dig att identifiera och hantera sårbarheter mot info-intensiva system inom IoT. Som IoT-utvecklare arbetar du främst i team, vilket kräver en god samarbetsförmåga.

Exempel på yrkestitlar förutom internet of things developer:

  • IoT-utvecklare
  • Utvecklare inbyggda system
  • Mjukvaruutvecklare

Behörighet
För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land samt ha minst godkänt betyg i de olika särskilda behörighetskurserna nedan:

- Matematik B / Matematik 2
- Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andraspråk
- Engelska 6
- Programmering 1