Programvarutestare bild

Programvarutestare

Den här utbildningen går via KYH Anywhere. Du kan välja mellan Anywhere-orterna: Ronneby och Stockholm. Att studera via Anywhere innebär en platsbunden undervisning på din valda ort med lärare på livelänk.

Under utbildningen till Programvarutestare rustas du med gedigna kunskaper i programmering, testning och ledarskap, och förbereds för ett kreativt och utvecklande yrkesliv. Utbildning passar dig som gillar att lösa problem, utforska nya tekniska områden och har en fallenhet för nytänkande idéer.

Som Programvarutestare måste du hitta sätt och situationer där produkter eller tjänster inte fungerar som de ska och tillsammans med ditt team åtgärda bristerna. Du har en viktig roll inom utvecklingen av ny programvara då du är den som säkerställer att tekniken möter användarnas behov på ett tillfredsställande sätt, och du är den som ser till att ni levererar fungerande och kvalitetssäkrade produkter.

För den som arbetar som Programvarutestare är ingen arbetsdag den andra lik. Du jobbar tillsammans i team bestående av beställare och utvecklare som programmerar produkten. Testarens roll i teamet är att tolka vad beställaren vill ha, för att sedan försöka förstå på djupet hur produkten fungerar och hitta situationer där den fungerar riktigt illa – så att det sedan kan åtgärdas. Kort sagt kan man säga att Programvarutestaren arbetar med att kvalitetssäkra programvara och IT-system. Yrket är väldigt kreativt och testaren behöver kunna sätta sig in i hur slutanvändaren tänker och kommer att använda produkten.

Det råder stor efterfrågan på din kompetens inom branschen, så framtidsutsikterna är mycket ljusa för dig!

Exempel på yrkestitlar förutom Programvarutestare:

  • Mjukvarutestare
  • Teknisk testare
  • Testatuomatiserare
  • Testledare

Behörighet
För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land samt minst godkänt betyg i de olika särskilda behörighetskurserna nedan:

- Matematik B / Matematik 2
- Engelska 6
- Programmering 1