Integrationspedagog med arbetsmarknadsinriktning

Integrationspedagog med arbetsmarknadsinriktning 225 Yh-poäng

Integrationspedagogutbildningen ger dig kompetens för att arbeta i vardagen inom ett brett yrkesområde. Utbildningen bedrivs på modifierad distans under 45 veckor. Fysiska träffar i Hudiksvall cirka 3 dagar per vecka under 9 tillfällen. Övrig tid studerar du på hemorten.

Vad får du lära dig?
Utbildningen är yrkesinriktad. Du får utveckling av din egen yrkeskompetens, genom praktiska övningar och verklighetsbaserade situationer som är grundstenar i utbildningen. Du får kunskap om den individuella process som de som flyr går igenom – från flykten från hemlandet och ankomsten till Sverige och etablering. Du får kunskaper om det formella regelverk som styr. Vi studerar kulturen i Sverige och flyktingarnas hemländer, religion, seder och bruk. Lärare och föreläsare är yrkesmässigt verksamma inom olika specialområden och tillför de senaste yrkeskunskaperna.

Efter utbildningen
Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen. Du kommer att arbeta med coachande, motiverande och stödjande insatser för människor att komma in i samhället, att börja studera eller arbeta. Efter utbildningen kan du jobba inom kommunen i skolan, i projekt, inom arbetsmarknadsverksamhet, ungdomsverksamhet, privata utbildnings- och coachföretag inom migration och flyktingmottagande och andra som jobbar med integration i det civila samhället.

Behörighet
Du som via gymnasiestudier eller Komvux har allmän behörighet för eftergymnasiala studier. Du kan även vara behörig om du skaffat dig motsvarande kompetens på annat sätt. Det kan vara annan svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet. Det viktiga är att du har förutsättningar att  tillgodogöra dig utbildningen.

Du måste ha språkkunskaper som motsvarar Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

Saknar man formell behörighet till utbildningen kan man vara behörig genom att ha tillgodogjort sig kunskaper på annat sätt. Då ansöker man på reell kompetens i ansökningsformuläret och bifogar underlag som kan styrka detta.

Kontakt
patrik.e@utb.hudiksvall.se
emma.l@utb.hudiksvall.se
070-270 16 97