Distributionselektriker bild

Distributionselektriker

Distributionselektrikern har ett varierande arbete där planeringsarbete på kontor liksom praktiskt arbete som exempelvis felsökning, reparation och underhåll av såväl markledning som luftledning, friledning och hängkabel ingår. Du har högt fokus på problemlösning och organisationsförmåga. 

År 2040 ska 100% av elproduktionen vara förnybar och redan 2030 ska energianvändningen vara 50% mer effektiv enligt Energiöverenskommelsen. Denna kräver omfattande investeringar vilket i sin tur har ett behov av en säkrad kompetensförsörjning.

Yrkeskompetensen som Movants YH-utbildning till distributionselektriker ger svarar direkt mot arbetsmarknadsbehovet som behöver möta utvecklingen med ett modernt och kostnadseffektivt underhållsarbete. 

Utbildningen omfattar 200 YH-poäng, motsvarande ett års heltidsstudier. 

Behörighet
Lägst betyg E/3/G i praktiskt ellära eller motsvarande kunskaper. Saknar du behörighet? Klicka här för att läsa mer om våra preparandkurser.

Vill du veta mer?
Kontakta Peter Jacobsen, Utbildningsledare
076-105 90 84