Hållbar Kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil bild

Hållbar Kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil

Vill du vara med och utveckla textila företags produktions- och kvalitetsfunktioner och miljöarbete? Brinner du för miljö och hållbarhet? Då ska du satsa på den här utbildningen!

Här får du kunskaper som ger överblick över de faktorer som påverkar den textila värdekedjans system, om tillverknings- och kvalitetsprocesser, om förutsättningar och om cirkulära arbetssätt i textil handel. Du får lära dig om hur produktens hållbarhet påverkas av den textila värdekedjans komponenter, system och flöden.

Under utbildningen kommer du att arbeta med verkliga uppdrag och kunder, vilket ger dig en bred kompetens och hög anställningsbarhet.

Utbildningen är på cirka 2 år och bedrivs på heltid i Textile Fashion Center i Borås. Kurserna är huvudsakligen på svenska, men fackuttryck och termer på engelska förekommer då engelska är det vedertagna branschspråket.

Efter din utbildning kan du arbeta inom:

  • Miljö-och hållbarhetsarbete inom textila företag
  • Kvalitetstekniker, textil produktion
  • Kvalitetskoordinator, textil produktion
  • Produktionstekniker, textil produktion
  • Produktionsutvecklare, textil produktion

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens.