Yrkesutbildningar i Mariestad

YH-utbildningar som erbjuds i Mariestad. Yrkeshögskolan erbjuder mänger av yrkeshögskoleutbildningar i hela Sverige så använd sökfunktionen för att hitta din utbildning.

Din sökning på yrkesutbildningar Mariestad gav 10 träffar

Fönsterhantverkare - traditionella hantverkstekniker

Dacapo Mariestad

Hos oss får du möjlighet att spetsa dina kunskaper inom fönsterhantverk. Vi förbereder dig för en bransch där hållbarhet får alltmer fokus.

Om utbildningen

Idag är det inte enbart privatpersoner som efterfrågar traditionella hantverkstekniker, utan även ägare av flerbostadshus och kyrkor. Fönsterrenoveringsområdet spänner sig över ett brett område av renovering av såväl ”nyare” fönster (exempelvis 60-tal) till fönster tillhörande äldre byggnader. Efterfrågan på marknaden är stor i hela Sverige och kö-tiden är lång hos de som arbetar med fönsterhantverk. Det behövs fler fönsterhantverkare!

Efterfrågan är stor i hela Sverige. Det finns goda möjligheter till arbete efter examen. Våra nätverk inom byggnadsvårdsbranschen har visat sig motståndskraftiga under lågkonjunkturer. Många av dem har etablerat kundrelationer inom den privata sektorn, där efterfrågan på renovering och underhåll av befintliga hus prioriteras över nybyggnationer.

 

Ord från branschen

”Marknaden för fönsterrenovering växer. Privatmarknaden har vuxit i några år och idag har dom större förvaltningarna kommit ikapp. Det finns mångt mer projekt av kulturhistorisk betydelse än det finns kompetenta hantverkare.” Christian Olsson, VD Tegelfogen fönsterrenovering AB, Göteborg

Fler och fler husägare och bostadsrättsföreningar inser att det inte räcker att bara kladda på mer färg på sina fönster. Just nu tackar vi nej till de flesta förfrågningar vi får pga kapacitetsbrist men kan inte tipsa om någon annan som har tid. Det behövs fler duktiga fönsterhantverkare!” Petter Gantelius, Gantelius fönsterhantverk AB, Ystad

Utbildningen är CSN-berättigad.

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet (gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper uppnådd genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet) samt viss hantverkserfarenhet uppnådd genom utbildning eller praktisk erfarenhet. Vi gör alltid en individuell bedömning.

 

Kontakt
Nathalie Werjefelt, Utbildningsledare
0501-75 57 76

Mats Lindström, Huvudlärare fönsterhantverk
0501-75 58 90
 

Foto: Jesper Anhede

Utbildningsstart
2024-08-19
2025-08-01
Utbildningsslut
2025-05-31
2026-05-31
Studietakt
100%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-08-01
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning

Kulturmålare - traditionellt byggnadsmåleri

Dacapo Mariestad

Vill du lära dig mer om traditionella färgmaterial och tekniker? Välkommen till oss!

Idag behövs hantverkskunnande om traditionella material och tekniker för att underhålla, vårda och utveckla befintliga byggnader från olika tidsepoker.

Under utbildningen får du lära dig använda kalkfärg, slamfärg, linoljefärg, tempera/emulsion, limfärg och papp- och vävspänning av tak och väggar. Genom praktiska övningar får du lära dig hur man blandar färger, skapar rätt färgbrytning och behandlar byggnader på ett varsamt sätt.Du kommer få kunskap om ett stort antal bindemedel och underlag samt hur de förekommer i målerihistorien för att kunna göra rätt bedömning på byggnader.

 

Efterfrågan på kulturmålare är stor i hela Sverige. Det finns goda möjligheter till arbete efter examen.

Våra nätverk inom byggnadsvårdsbranschen har visat sig motståndskraftiga under lågkonjunkturer. Många av dem har etablerat kundrelationer inom den privata sektorn, där efterfrågan på renovering och underhåll av befintliga hus prioriteras över nybyggnationer.

Ord från branschen

Intresset för byggnadsvård, hållbart byggande och naturliga materiel och färger ökar och därmed också behovet av kunniga och engagerade hantverkare, Mija Maria Målare, Hökatorp Götene.

"Jag har jobbat med byggnadsvårdsmåleri i ca 30 år och intresset bara ökar så det finns ett stort behov av utbildade målare inom denna inriktning. Jag får många förfrågningar som jag måste tacka nej till och det finns för få målare i nuläget som jag kan rekommendera till mina kunder." Anders Furuviks Måleri, Åkersberga

Utbildningen är CSN-berättigad.

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet (gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper uppnådd genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet) samt viss hantverkserfarenhet uppnådd genom utbildning eller praktisk erfarenhet. Vi gör alltid en individuell bedömning.
   

Kontakt
Nathalie WerjefeltUtbildningsledare
0501-75 57 74

Amanda Tirzitis, Huvudlärare
0501- 75 57 73

Utbildningsstart
2024-08-19
Utbildningsslut
2025-06-20
Studietakt
100%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-08-01
Branscher
Bygg & fastighet
Kultur, media, design

Produktionstekniker för framtidens automatiserade industri

Dacapo Mariestad

Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig inom en växande bransch, som är nyfiken på nya innovativa metoder och vill bidra till ett hållbart tekniskt samhälle. Oavsett om du nyss tagit examen från gymnasiet eller befinner dig mitt i yrkeslivet och vill byta bana är du välkommen att söka utbildningen.

Svensk industri storsatsar på forskning och innovation för att ställa om sin produktion till att bli fossilfri. Sverige vill vara världsledande inom den gröna omställningen, vilket kommer att skapa många nya spännande jobbtillfällen inom industrien. Samtidigt står tillverkningsindustrin inför stora utmaningar kopplat till kompetensförsörjning, både på kort och på lång sikt. 

Utbildningsstart
2024-08-19
2025-08-18
Utbildningsslut
2025-12-19
2026-12-18
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-08-01
Branscher
Teknik & tillverkning
Satellitort
Skövde

Processtekniker - hållbar produktion

Campus Varberg

Är du intresserad av en bransch där modern kompetens efterfrågas och där det finns ett mycket stort behov av att nyrekrytera? Är du teknisk intresserad? Tycker du om att arbeta både självständigt och i team med utveckling? Då ska du utbilda dig till processtekniker med inriktning hållbar produktion.

Omställningen som industrin och samhället står inför är avgörande för vår framtid. Därför är hållbarhet och cirkulär ekonomi viktiga delar av utbildningen. I en cirkulär ekonomi tar man hänsyn till hur en produkt ska återvinnas redan när man designar den. Stor vikt läggs vid att produkten ska gå att dela upp och källsortera. Detta ställer höga krav på val av material och tillverkningssätt. Med hjälp av nya teknologier sker nu en utveckling i branschen av nya affärsmodeller utifrån ett cirkulärt förhållningssätt.

Utbildningens mål
Målet är att du efter utbildningen ska ha breda kunskaper inom industriella processer, hållbarhet, elektrisk mätteknik, styr- och reglersystem, grundläggande kemi och IT samt kvalitets- och hållbarhetsarbete.

Vidare förmåga att underhålla och driftsätta anläggningar utifrån ett hållbart fokus, utveckla ett hållbarhetsperspektiv i livscykeln för produkter och tjänster, förbättra reglersystem genom simulering och att använda datorhjälpmedel med mera.

Du ska bland annat ha kompetens att utföra praktiska moment inom drift och underhåll, bidra till en hållbar produktion i en processteknisk verksamhet och definiera och fatta beslut avseende åtgärder vid driftproblem.

Efter genomförd utbildning har du kunskaper, färdigheter och kompetenser som gör att du kan ta ansvar i rollen som processingenjör, processoperatör, processtekniker eller produktionstekniker.

Utbildningens innehåll i korthet

 • Grundläggande elteknik
 • Grundläggande energiteknik
 • Grundläggande maskinteknik
 • Grundläggande reglerteknik
 • Kraft- och värmeproduktion
 • Hållbarhet 
 • Processkemi
 • Processteknik
 • Processteknisk matematik
 • Arbetsmiljö och processäkerhet
 • LIA 1
 • LIA 1
 • Examensarbete

Mer information om utbildningsorter
Du söker plats på utbildingen i Varberg eller vår satelitort Mariestad. Utbildningen sänds i realtid från klassrummet i Varberg till satellitorten. Där följer du undervisningen i klassrum tillsammans med dina studiekamrater. Vissa delkurser sänds även digitalt till Varberg om utbildaren för delkursen befinner sig på annan ort. Då undervisningen sänds digitalt kan det öppna upp för möjligheten att delvis ta del av utbildningen på distans. Kontakta ansvarig utbildningsledare för att mer information om utbildningens upplägg och dina möjligheter.

Kontakt
Maria Lindfors
Utbildningsledare

Utbildningsstart
2024-09-01
Utbildningsslut
2026-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-06-20
Branscher
Teknik & tillverkning
Övrigt
Satellitort
Mariestad

Stråtaktäckare

Dacapo Mariestad

Dacapo Mariestad blir först i Sverige med att utbilda en ny generation stråtaktäckare!

Stråtaket är en del av vår byggnadskultur. Bevarandevärdet inom de offentligt såväl som privat ägda byggnader med stråtak är högt samtidigt som antalet stråtaktäckare nationellt är mycket lågt.

I Europa har det blivit ett genomslag med stråtak inom nyproduktion. De länder som valt att utbilda stråtaktäckare och möta moderna kvalitetskrav har kunnat se en enorm utveckling. Branschen ser att en liknande utveckling är möjlig för svensk marknad. Svenska Stråtaktäckarföreningen är medlem i ITC (International thatching society) och deltar i internationella sammankomster. Föreningen har goda kontakter med både Nederländerna och Danmark för samarbete och kompetensutveckling.

Utbildningen är 2-årig och kommer att bedrivas på heltid där studierna varvas med praktiska moment, teoretiska föreläsningar, LIA (Lärande i arbete/praktik), seminarier och studiebesök. Vissa praktiska moment kommer att genomföras på faktiska byggnader, både privata och offentliga.

Utbildningen Stråtaktäckare ger kunskaper och färdigheter i kulturhistoriska värden, att hantera verktyg, beräkna kostnader av takläggning samt arbetsmiljö och säkerhet.

Efterfrågan på stråtaktäckare är stor. Det finns goda möjligheter till arbete efter examen, se ord från branschen nedan.

Våra nätverk inom byggnadsvårdsbranschen har visat sig motståndskraftiga under lågkonjunkturer. Många av dem har etablerat kundrelationer inom den privata sektorn, där efterfrågan på renovering och underhåll av befintliga hus prioriteras över nybyggnationer.

Ord från branschen

Joar Nilsson, ordförande i Svenska stråtaktäckarföreningen, ser utbildningen som en betydande nyhet för att bevara traditionella kunskaper och öka användningen av stråtak i nybyggnation, särskilt med tanke på dess konkurrenskraftiga kvalitet och kostnad samt dess roll i den gröna omställningen.

"I dagsläget finns ca 20 yrkesmän [inom stråtak], vilket inte är tillräckligt. Summan kan jämföras med Danmark där antalet uppgår till ca 400. Hantverket och kunskapen kring konsten att lägga stråtak är – förutom värdet av att bevara hantverket i sig - ett för kulturmiljövården viktigt bidrag till
resurshushållningen i samhället."
Johan Gardelin, utredare Riksantikvarieämbete

”Bristen på hantverkare samt entreprenörer som kan ordna fram materialet vass och halm. Det finns några kunniga och erfarna stråtakläggare men flera av dem har passerat pensionsåldern, så det är ett stort behov av nya hantverkare i större delen av landet. Det finns många stråtak i vårt område och ofta är det brist på hantverkare och material som gör att de inte blir renoverade.”
Sara Roland, handläggare, Västra Götalandsregionen

Behörighet
Grundläggande behörighet (gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper uppnådd genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet) samt viss hantverkserfarenhet uppnådd genom utbildning eller praktisk erfarenhet. Vi gör alltid en individuell bedömning.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Kontakt
Hanne Gustafsson Utbildningsledare
0501-75 57 63

 

Utbildningsstart
2024-09-01
2026-09-01
2028-09-01
Utbildningsslut
2026-06-30
2028-06-30
2030-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-08-01
Branscher
Bygg & fastighet
Övrigt