Entreprenadupphandlare, bygg och mark

Det finns ett mycket stort anställningsbehov av Entreprenadupphandlare inom bygg och mark inom såväl offentlig sektor som inom den privata samhällsbyggnadsbranschen. Yrkesrollen kräver ekonomisk, juridisk och analytisk kompetens samt förmågan att göra den goda affären utifrån krav på miljöhänsyn och social hållbarhet.

Påhlmans Handelsinstitut har utvecklat utbildningen i samråd med yrkesverksamma inom kommuner och näringsliv för att möta deras och branschens framtida kompetensbehov.

Som entreprenadupphandlare med inriktning på bygg och mark arbetar du med upphandling av entreprenader. Inom yrkesrollen måste du kunna arbeta strukturerat, kollegialt såväl som självständigt i arbetslag för att skapa goda affärer utifrån långsiktiga samhällspolitiska mål med största möjliga nytta för organisationen.

Utbildningen är en satellitutbildning där Eskilstuna är huvudort och Stockholm samt Helsingborg är satellitorter. Detta innebär att studerande i Stockholm och Helsingborg kan följa utbildningen som ges i Eskilstuna digitalt via storbildsskärm. Utbildningen är en heltidsutbildning med 15 lärarledda lektioner/vecka hos Påhlmans Handelsinstitut i genomsnitt under utbildningen, övrig tid är självstudier.

I utbildningen ingår sammantaget 22 veckor LIA som är fördelad på två perioder/kurser. Lärande i arbete är praktisk tillämpning av utbildningens teoretiska avsnitt i ett av branschens företag under ledning av en utsedd handledare.

Du söker din LIA-plats själv, med hjälp av dina egna kontakter och målsättningar. Men i och med att Påhlmans handelsinstitut har slutliga ansvaret för samtliga studerande använder vi vårt omfattande kontaktnät för att säkerställa LIA-platserna.