Behandlingspedagog bild

Behandlingspedagog

Vill du vägleda människor som är i behov av en förändring i sitt liv?

Branschen har stort behov av utbildade behandlingspedagoger med professionellt förhållningssätt och humanistisk människosyn.

Under utbildningen får du den formella kunskap och de färdigheter som efterfrågas. Du får utveckla din yrkesmässiga roll om hur du ska bemöta människor i kris, svårigheter och förändring.

Det är en teoretiskt och praktiskt utbildning, med 25% lärande i arbetslivet (LIA) d.v.s. praktik. De teoretiska studierna ger dig viktiga kunskaper som sedan tillämpas och utvecklas under praktisk handledning på en arbetsplats. Många har hittat sitt framtida arbete via LIA.

Utbildningen är upplagd på distans på heltid (40 h/vecka). Huvuddelen av studierna bedrivs från din hemort. Utbildningen omfattar 4 terminer med 13 fysiska träffar i Sollefteå, varje träff är 3-4 dagar. Alla sammankomster ska ses som obligatoriska.

Efter utbildningen kommer du framförallt kunna arbeta som behandlingsassistent eller behandlingspedagog inom socialt arbete, missbruksvård eller psykosocial behandling.

Grundläggande behörighet för utbildningar inom Yrkeshögskolan.