Fullstackutveklare .NET bild

Fullstackutveklare .NET

Den här utbildningen ger dig kunskaper om bland annat objektorienterad programmering, förståelse i att använda informell och formell logik vid utformandet av algoritmer, bildbehandling, tabelldesign med mera. Du får lära dig skapa windowsapplikationer, använda peudokodning, utforma gränssnitt och mycket annat.

En fullstackutvecklare är en programmerare som kan arbeta på alla nivåer i ett it-system. Jobbet innefattar bland annat att skriva programkod på relativt låg nivå, hantera nätverk och databaser samt arbeta med användargränssnitt.

.NET-utvecklarutbildningen vänder sig till dig som vill lära dig ta fram säkra, kvalitativa och effektiva system samt få kunskap om utvecklande av databaser, program samt applikationer.

Examen:
Efter genomförd och godkänd utbildning erhålls examensbevis: Yrkeshögskoleexamen Fullstackutvecklare .NET, 400 YH-poäng.

Efter utbildningen kan du arbeta som:

  • Programutvecklare
  • Systemutvecklare
  • Applikationsutvecklare
  • Webbutvecklare