Inköpare med strategisk och operativ kompetens bild

Inköpare med strategisk och operativ kompetens

Inköpare med strategisk och operativ kompetens är en utbildning som leder till arbete med inköp av produkter, material, varor eller tjänster från leverantörer.

Alla parter påpekar att det krävs utbildning för att arbeta som Inköpare då det är ett tämligen avancerat arbete. Detta gör att behovet av kvalificerad arbetskraft kan ses som konstant. 

Då vi ser en ökad internationalisering på marknaden ökar också behovet av kvalificerad personal med hög kompetens. Detta medför att fler arbeten kommer att lämnas ut till arbetsmarknaden men samtidigt kommer färre personer ha möjligheten att söka dessa arbeten.

Inköpare jobbar med inköp av produkter, material, varor eller tjänster från leverantörer. Det handlar om att identifiera och upphandla nya leverantörer, liksom att bibehålla god kontakt med de befintliga. I yrket ingår att aktivt förbättra och effektivisera processer, exempelvis genom snabbare leveranser, lägre priser eller högre kvalitet. Utöver detta ingår även att till exempel utvärdera offerter och förhandla om bättre villkor.


Efter avslutad utbildning har du kompetenser för att bland annat:

  • Genomföra en inköpsförhandling och leverantörsutvärdering på svenska eller engelska
  • Kunna beräkna totalkostnaden över livstiden för en produkt
  • Självständigt kunna utföra ett upphandlingsuppdrag enligt inköpsprocessen och lagar och förordningar, på svenska eller engelska
  • Registervårda produkter i ett affärssystem och generera inköpsorder mot behov

Utbildningen består av:

13 kursmoment varav 2 Lärande I Arbete-kurser samt examensarbete.

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som:

  • Strategisk inköpare
  • Inköpsassistent
  • Inköpssamordare
  • Operativ inköpare
  • Verksamhetsutvecklare inom inköp