På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Ok

Film

Lokförare

Lokförare

Yrkeshögskolan SKY

Lokförare

Tågresandet ökar stadigt liksom godstransporterna på järnväg. Det kräver nya tåg och därmed också nya lokförare. Bristen på förare är redan nu påtaglig. Idag är det inte bara SJ som kör tåg utan det finns upp emot 20 företag som är tågoperatörer.

Många lokförare är kvinnor och branschen strävar efter att anställa många fler för att åstadkomma en så jämn könsfördelning i förarkadern som möjligt. Det övergripande målet är att den studerande efter fullgjord utbildning ska kunna framföra tåg på ett säkert, effektivt och komfortmässigt bra sätt. Utbildningen syftar också till att utveckla de studerandes personliga egenskaper.

Utbildningsmål
Det övergripande målet är att den studerande efter fullgjord utbildning ska kunna framföra tåg på ett säkert, effektivt och komfortmässigt bra sätt. Utbildningen syftar också till att utveckla de studerandes personliga egenskaper.

Förkunskaper
Behörig att antas till utbildningen är den som fått slutbetyg från program i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande utländsk utbildning. Den som har annat modersmål ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

För att antas till utbildningen krävs dessutom att du uppfyller de säkerhetskrav som ställs på din hälsa (www.transportstyrelsen.se) och dina personliga egenskaper, som finns reglerade i trafiksäkerhetslagen. Detta mäts genom urvalstest, intervjubedömning och hälsoundersökning.

Rekryteringen/urvalstestet inleds med ett datorbaserat förtest som skickas ut till samtliga behöriga sökande. Förtestet får du göra max två gånger och det måste gå minst sex månader mellan testtillfällena.

Du måste ha fyllt 19 år innan du får börja på utbildningen. Någon övre åldersgräns finns inte.

Studiefinansiering
Kvalificerad yrkesutbildning är en eftergymnasial utbildning jämförbar med utbildning vid universitet och högskola och den studerande är därmed berättigad till ekonomiskt stöd via CSN, d.v.s. såväl lån som bidrag.

Utbildningen syftar också till att utveckla den studerandes personliga egenskaper vilket ska leda till att förmågan att ta egna initiativ för att lösa praktiska, sociala och kommunikativa problem samt ta ökat ansvar. Vidare ska utbildningen leda till att den studerande uppnår den personliga och sociala kompetens som gör att man kan fungera väl i såväl team inom företagen som enskilt visavi arbetskamrater och kunder.

Hur utbildningen genomförs
Utbildningen omfattar 44 veckor varav 22 veckor utgöras av praktik ute hos någon tågoperatör. Vidare kommer utbildningen att;

  • genomföras med ProblemBaseratLärande (PBL) som pedagogisk metod
  • genomföras så att teori och praktik varvas
  • ge den studerande kunskap såväl om enskildheter som dess plats i helheten
  • vara starkt verklighetsanknutet genom att projekten har sin grund i de medverkande tågtrafikföretagens vardag

Studietakt

100%

Poäng

220 YH-poäng

Start *

Påbörjad

2022-03-14

2023-02-01

Slut

2022-02-01

2023-02-01

2024-02-01

Ansökan öppnar*

Ansökan stänger*

2022-03-07

* Dubbelkolla gärna datum med anordnaren

Ansök direkt

JAG VILL HA MER INFORMATION

Vill du ha mer information om en utbildning? Här kan du kontakta utbildningsanordnaren om Lokförare på Yrkeshögskolan SKY.