Socialpedagog med särskild kompetens inom KBT

Socialpedagoger kan arbeta överallt, en stor del av arbetsuppgifter består i att ge stöd till elever och föräldrar samt till lärare i sociala frågor där socialpedagoger arbetar förebyggande och främjande. Läs mer om yrket på framtid.se.

Framtid.se websida

Tips på liknande utbildningar som kanske kan passa dig