Destination Management bild

Destination Management

Gilla du att resa och uppleva saker? Då kanske du vill du arbeta med att skapa, producera, paketera och marknadsföra nya attraktiva upplevelser och arrangemang. Behovet av utbildad personal kommer snart vara stor.

Utbildningen Destination Management är bred. Du får lära dig att analysera marknaden och ta fram nya säljande tjänster inom turist- och besöksnäringen, men även att projektleda och marknadsföra dina koncept. Ett brett och flexibelt tänkande är viktigt då den ena beställaren inte är den andra lik.

Du kommer att kunna producera, skräddarsy och marknadsföra olika arrangemang utefter beställarens önskemål, behov och förutsättningar. Det kan vara allt från naturupplevelser, äventyr och sport, musik och kultur till längre rundresor inom och utom Sveriges gränser. Du kommer att ha kunder från både Sverige och andra länder.

Praktikperioder
Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på ett branschföretag. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk. En av praktikperioderna kan du göra utomlands, om du vill.

Utbildningen ger dig en bred kompetens inom besöksnäringen
Du lär dig hur man utvecklar produkter för framtidens resande och upplevelser genom exempelvis:

  • Upplevelseproduktion och paketering för nya produkter
  • Skapa hemsida och ta fram marknadsföringsmaterial
  • Analysera och marknadsföra olika affärsmöjligheter med hjälp av olika verktyg
  • Koncept och konceptutveckling,
  • Avtal och offerter, samarbeten & samverkan
  • Ekonomi, kalkylering och dynamisk prissättning
  • Projektledning, affärsutveckling, riskanalyser och åtgärdsplaner