Specialistutbildad undersköterska - demensvård

Du får fördjupad yrkeskompetens att arbeta med personer med demenssjukdom. Du behöver kunna arbeta självständigt, vara flexibel & kunna ta snabba beslut. Läs på www.framtid.se om yrket Specialistundersköterska.

Framtid.se websida

Tips på liknande utbildningar som kanske kan passa dig