Processtekniker krossning, asfalt och betong

En processtekniker arbetar med drift- och processövervakning, löpande effektiviseringsarbete, rondering samt diverse övriga avhjälpande åtgärder för att nå ett optimalt flöde i produktionen och ett "problemfritt" drift av industriella processer. Läs mer på framtid.se

Framtid.se websida

Tips på liknande utbildningar som kanske kan passa dig