På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Fibertekniker

Fibertekniker

Xenter Botkyrka

Fibertekniker

STARTAR EJ 2021

Det är stor efterfrågan på fibertekniker då nuvarande och framtida utveckling av digitala tjänster, driver på behovet av fiberutbyggnad.

Målet i regeringens bredbandsstrategi är att 90 % av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. IT & Telecomföretagen sade 2016 att ”det råder stor brist på fibertekniker och stadsnätsingenjörer, en brist som det inte finns några indikationer på att den kommer att avta.

Sveriges kommuner, landsting och företag använder sig alltmer av digitaliserade tjänster och nya tillämpningsområden tillkommer ständigt. Svenska stadsnätsföreningen pekar på att utbyggnaden av 5G kräver en omfattande utbyggnad av master med fiberuppkoppling och säger att det också behövs renovering av de ca 20 procent av de befintliga masterna som inte har fiber. Vidare menar man att IOT, Internet Of Things, det vill säga intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem inleder en ny era. Det senare inbegriper bland annat självstyrande enheter i trafiken och smartare trafikregleringssystem med fiber i till exempel lyktstolpar och trafikljus. Anslutningar som inte finns idag. 

Det vi ser framför oss är således en fiberutbyggnad som drivs av befintligt nybyggnadsbehov, nya digitala tillämpningsområden, behov av att underhålla och renovera befintliga nät samt att höja kvalitén på fortsatta installationer.

Även internationellt är branschen starkt växande och det råder också utomlands stor brist på yrkeskunnig personal. Svenska företag har förutom i Norden, därför fått uppdrag i till exempel Tyskland. Svenska fibertekniker har en internationell arbetsmarknad.

Efter utbildningen ska du bland annat ha kompetenser för att:

  • självständigt arbeta i den fiberoptiska strukturen och reflektera över uppkomna problem och tekniska lösningar på ett sätt som leder vidare till professionell utveckling i yrkesrollen. 
  • övervaka informationshantering i fiberprojekt och efter slutfört projekt sköta dokumentkontroll och registrering.
  • analysera arbetshandlingar, ritningar och övrig nätdokumentation 
  • planera, leda och slutföra uppdrag och projekt i tid med hänsyn till kvalitet och kostnader
  • arbeta enligt kvalitets- och miljösystem
  • rimlighetsbedöma mätvärden i olika situationer
  • i arbetet utveckla ett gott arbetsklimat tillsammans med kund
  • agera för kundens och slutanvändarens bästa

Corina Neuhofer
Utbildningsledare
070 - 180 57 14

Studietakt

100%

Poäng

200 YH-poäng

Start *

Påbörjad

Slut

2021-06-11

* Dubbelkolla gärna datum med anordnaren

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

JAG VILL HA MER INFORMATION

Vill du ha mer information om en utbildning? Här kan du kontakta utbildningsanordnaren om Fibertekniker på Xenter Botkyrka.