Geometrisäkring bild

Geometrisäkring

Med expertkunskaper inom geometrisäkring ser du till att simuleringsmodeller skapas med större precision och bättre representation av verkligheten – helt enkelt så nära perfektion som möjligt. Geometrisäkring är en högt eftertraktad kompetens främst inom fordonsindustrin och efter avslutad utbildning kan du exempelvis jobba som geometriberedare, Mechanical Integration Designer eller Robust Engineering Designer.

Med kunskaper inom geometrisäkring kan du säkerställa högkvalitativa produkter samt göra precisa analyser av tillverkning och dess variationer för att eliminera risker och även minska ledtider och kostnader. Ditt uppdrag är att ta fram geometriskt robusta och väldefinierade produkter, som är så nära perfektion som möjligt.

Yrkesroller och arbetsplatser
Efter avslutad utbildning kan du exempelvis jobba som geometriberedare, Mechanical Integration Designer eller Robust Engineering Designer, främst hos företag som utvecklar fordon, både i Sverige och internationellt.

Om utbildningen
Utbildningen fokuserar på både tidiga och sena faser i framtagningsprocessen, från koncept till produktion. Du kommer att lära dig att använda simuleringsmodeller och metoder med större precision samtidigt som du får ny kunskap om och bättre förståelse för hur olika produktsystem beter sig och hur problem kan uppstå.

Under utbildningen lär du dig bland annat

  • att framställa solid- och ytmodeller med hjälp av avancerade CAD-verktyg
  • att analysera och dimensionera maskinkonstruktioner
  • att använda virtuella verifieringsverktyg for att identifiera och undanröja problem
  • om kostnader, svårigheter och optimeringsmöjligheter som finns i samband med framtagning av en produkt
  • hur den upplevda kvaliteten (perceived quality) påverkas av olika typer av konstruktionslösningar samt vilka krav som tillämpas
  • förekommande material och tillverkningsprocesser inom industrin, från beredning till en färdig produkt.

LIA (praktik)
En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen.

Studieupplägg och examen
Utbildningen är ettårig och går på heltid. Den leder till en yrkeshögskoleexamen.

Undervisningen sker huvudsakligen på distans med ett fåtal träffar i skolans lokaler. Fysiska träffar sker cirka en gång per månad. Vid träffarna kommer representanter från näringslivet att delta i form av gästföreläsningar. Utbildningen är upplagd så att du läser två kurser parallellt under den skolförlagda delen och utbildningen avslutas med LIA och examensarbete.

Du behöver en dator för dina studier. Rekommendationen är en högst 2–3 år gammal dator med 8 GB internminne och Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studerande. Det är även krav på webbkamera, fungerande ljud och nätverksuppkoppling. Vi rekommenderar inte Mac-datorer för denna utbildning.

Samarbete med branschen
Vi har ett tätt samarbete med företag och organisationer i branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, föreläser och tar emot studerande på LIA (praktik).