På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Ok

Pedagog i fritidshem

Pedagog i fritidshem

Yrgo

Pedagog i fritidshem

Vill du arbeta med att ge elever en meningsfull tid i skolan? Som pedagog i fritidshem stöttar du eleverna i deras lärande, identitetsskapande och sociala utveckling. Under utbildningen får du utveckla ditt ledarskap och lära dig att arbeta med fritidshemspedagogik och värdegrundsfrågor.

Vad gör en pedagog i fritidshem?
Som pedagog i fritidshem arbetar du med elever i åldern 6-12 år. Du erbjuder eleverna en meningsfull fritid före, under och efter skolan med utgångspunkt i deras behov, intressen och erfarenheter. Lärandet i fritidshemmet ska i stor grad vara upplevelsebaserat och situationsstyrt.

Du stöttar elever i deras identitetsskapande och sociala utveckling i linje med läroplanen. Du arbetar också med värdegrundsfrågor samt utvecklar lärmiljöer och fritidshemspedagogik.

Övergripande fungerar du som ett pedagogiskt stöd i skolan och introducerar nya arbetssätt och metoder för utveckling av fritidshemmet och skolans verksamhet.

Om utbildningen
Under utbildningen får du bland annat

  • kunskaper och förståelse om barn och ungdomars identitetsskapande, grupprocesser, sociala normer och värden
  • lära dig hur du kan använda digitalisering och digitala verktyg för elevens lärande samt för administration, information, kommunikation och dokumentation
  • kunskaper om hälsa, återhämtning och rekreationens betydelse för en hälsosam livsstil och hur du kan arbeta med dessa delar i fritidshemmet
  • lära dig metoder för att kunna introducera en variation av fritidsformer och fritidsutövande i fritidshemmet, till exempel idrott, naturliv, kultur och skapande verksamhet
  • utveckla ditt ledarskap, din kommunikativa förmåga och konflikthantering
  • kunskaper om fritidspedagogik, elevens lärande i fritidshemmet och arbetssätt som bygger på demokratiska principer och processer
  • insikt i hur elevers olika bakgrund påverkar förutsättningar och behov i skolan
  • kunskaper om grundskolans och fritidshemmets läroplan, skollagen, barnkonventionen och övriga styrdokument.

LIA (praktik)
En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen.

Studieupplägg och examen
Utbildningen är på 1,5 år, platsbunden (ej distans) och studietakten är 100 procent. Du har undervisning tre dagar i veckan: varje tisdag och torsdag samt några fredagar klockan 8.30-14.30. Observera att LIA:n (praktiken) är på heltid.

Undervisningen varierar mycket och består bland annat av föreläsningar, seminarier, studiebesök och projektarbeten. Vi arbetar tätt ihop med näringslivet och de flesta föreläsare, handledare och mentorer är yrkesverksamma personer inom området.

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Samarbete med branschen
Vi har ett tätt samarbete med företag och organisationer i branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, föreläser och tar emot studerande på LIA (praktik). Samarbetet med branschen ser till att utbildningens innehåll håller en hög nivå och ger dig rätt kompetens.

Mer info och ansökan
Läs mer och ansök på Yrgos webbplats: https://yrgo.se/utbildningar/pedagog-i-fritidshem/

Studietakt

100%

Poäng

300 YH-poäng

Start *

Påbörjad

2022-08-29

Slut

2023-02-28

2024-02-28

Ansökan öppnar*

Ansökan stänger*

2022-02-01

2022-04-15

Branscher

Pedagogik

* Dubbelkolla gärna datum med anordnaren

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

JAG VILL HA MER INFORMATION

Vill du ha mer information om en utbildning? Här kan du kontakta utbildningsanordnaren om Pedagog i fritidshem på Yrgo.