På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Ok

Specialistbarnskötare med inriktning lärmiljöer

Specialistbarnskötare med inriktning lärmiljöer

Yrgo

Specialistbarnskötare med inriktning lärmiljöer

Vill du utvecklas i din roll som barnskötare? Med specialistkunskaper inom lärmiljöer kan du arbeta mer systematiskt och medvetet med barngruppens utveckling och lärande och ge stöd till barn i behov av särskilt stöd. Du blir ett pedagogiskt stöd för hela förskolan och implementerar nya arbetssätt och metoder för utveckling av pedagogiska, sociala och fysiska miljöer.

Vad gör en specialistbarnskötare?
Som barnskötare med specialistkunskaper inom lärmiljöer får du ta dig an en ny roll på förskolan. Du fungerar som ett pedagogiskt stöd för förskolans utbildning och implementerar nya arbetssätt och metoder för utveckling av pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöer.

Du leder dina kollegor i olika slags kollegiala lärprocesser och utvecklingsarbeten. Du bidrar med specialistkunskap till förskolans utformning och arbete kring lärmiljöer och dimensioner av lärmiljöer.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som specialistbarnskötare eller resurspedagog.

Om utbildningen
Under utbildningen får du bland annat

  • verktyg och modeller för att analysera och skapa inkluderande och tillgängliga lärmiljöer
  • utveckla ditt pedagogiska ledarskap och din kommunikationsförmåga
  • lära dig vilka förutsättningar för lärande som finns och hur de hänger samman med verksamhetens pedagogiska, sociala och fysiska miljöer
  • fördjupade kunskaper om digitalisering och digitala verktyg för förskolans utbildning och undervisning
  • lära dig om hållbarhetsfrågor samt naturens och utevistelsens betydelse för hälsa, utveckling och lärande
  • fördjupade kunskaper om det pedagogiska arbetet, läroplanen och övriga styrdokument för förskolan
  • utveckla dina kunskaper i specialpedagogik och kompetens för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd.

LIA (praktik)
En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du omsätta dina kunskaper från utbildningen i en verklig miljö och träna på din nya yrkesroll. LIA:n går på heltid, till skillnad från övriga kurser som går på 50 procent.

Studieupplägg och examen
Utbildningen är tvåårig, platsbunden (ej distans) och studietakten är 50 procent, vilket innebär att du kan fortsätta arbeta parallellt med studierna. En dag per vecka är schemalagd, övrig tid består av självstudier. Observera att LIA:n (praktiken) går på heltid.

Undervisningen varierar mycket och består bland annat av föreläsningar, seminarier, studiebesök och projektarbeten. Vi arbetar tätt ihop med näringslivet och de flesta föreläsare och handledare är yrkesverksamma inom området. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Samarbete med branschen
Vi har ett tätt samarbete med företag och organisationer i branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, föreläser och tar emot studerande på LIA (praktik).

Mer info och ansökan
Läs mer och ansök på Yrgos webbplats: https://yrgo.se/utbildningar/specialistbarnskotare-med-inriktning-larmiljoer/

Studietakt

50%

Poäng

200 YH-poäng

Start *

Påbörjad

2022-08-29

Slut

2023-08-01

2024-08-01

Ansökan öppnar*

Ansökan stänger*

2022-02-01

2022-04-15

* Dubbelkolla gärna datum med anordnaren

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

JAG VILL HA MER INFORMATION

Vill du ha mer information om en utbildning? Här kan du kontakta utbildningsanordnaren om Specialistbarnskötare med inriktning lärmiljöer på Yrgo.