På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Ok

Specialistbarnskötare med inriktning språkutveckling

Specialistbarnskötare med inriktning språkutveckling

Yrgo

Specialistbarnskötare med inriktning språkutveckling

Vill du utvecklas i din roll som barnskötare? Med specialistkunskaper inom barns språkutveckling kan du arbeta mer systematiskt och medvetet med barngruppen. Du får också kunskaper och kompetenser för att handleda kollegor i nya arbetssätt och metoder för att utveckla det språkutvecklande arbetet i förskolans utbildning.

Vad gör en specialistbarnskötare?
Som barnskötare med specialistkunskaper inom språkutveckling får du ta dig an en ny roll på förskolan. Du fungerar som ett pedagogiskt stöd för förskolans utbildning och implementerar nya arbetssätt och metoder för språkutveckling.

Du leder dina kollegor i olika slags kollegiala lärprocesser och utvecklingsarbeten. Du utvecklar lärmiljöer och lägger ett språkfilter över förskolans aktiviteter och lärande.

Om utbildningen
Under utbildningen lär du dig bland annat

  • den teoretiska grunden för språkutvecklande arbetssätt
  • hur språkinlärningen fungerar hos små barn och vad den påverkas av
  • hur du kan använda berättande, drama och skapande som metoder för språkutveckling
  • att använda digitala verktyg för dokumentation, undervisning och lärande
  • hur du utövar ett pedagogiskt ledarskap på din arbetsplats
  • om den pedagogiska miljöns påverkan på barns språkutveckling och hur olika lärmiljöer kan stimulera barns lärande
  • att arbeta med språkutvecklande arbetssätt utifrån läroplanen och andra styrdokument för förskolan.

LIA (praktik)
En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du omsätta dina kunskaper från utbildningen i en verklig miljö och träna på din nya yrkesroll. LIA:n går på heltid, till skillnad från övriga kurser som går på 50 procent.

Studieupplägg och examen
Utbildningen är tvåårig, platsbunden (ej distans) och studietakten är 50 procent, vilket innebär att du kan fortsätta arbeta parallellt med studierna. En dag per vecka är schemalagd, övrig tid består av självstudier. Observera att LIA:n (praktiken) går på heltid.

Undervisningen varierar mycket och består bland annat av föreläsningar, seminarier, studiebesök och projektarbeten. Vi arbetar tätt ihop med näringslivet och de flesta föreläsare och handledare är yrkesverksamma inom området. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Samarbete med branschen
Vi har ett tätt samarbete med företag och organisationer i branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, föreläser och tar emot studerande på LIA (praktik).

Mer info och ansökan
Läs mer och ansök på Yrgos webbplats: https://yrgo.se/utbildningar/specialistbarnskotare-med-inriktning-sprakutveckling/

Studietakt

50%

Poäng

200 YH-poäng

Start *

Påbörjad

2022-08-29

Slut

2023-06-30

2024-06-30

Ansökan öppnar*

Ansökan stänger*

2022-02-01

2022-04-15

* Dubbelkolla gärna datum med anordnaren

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

JAG VILL HA MER INFORMATION

Vill du ha mer information om en utbildning? Här kan du kontakta utbildningsanordnaren om Specialistbarnskötare med inriktning språkutveckling på Yrgo.