Advanced Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles

Här får du den specifika kompetensen att kunna utveckla mot bilindustrin, samtidigt som du också får bredden att utveckla inbyggda system mot en mängd olika branscher.

Teknikutvecklingen inom fordonsindustrin går snabbt och branschen har ett stort behov av experter på relevant mjukvara. Ny kompetens och kunskap behövs för att utveckla tekniken inom bland annat säkerhet, självkörande (autonoma) bilar och elektrifiering.

Som utvecklare inom inbyggda system och mot självkörande bilar och elfordon programmerar du tekniken för framtidens fordon. Du kommer också att röra dig inom ett internationellt sammanhang och med den senaste tekniken.  

Du lär dig att programmera inom C/C++ och Python, arbetar med utveckling, felsökning, testning och säkerhet av inbyggda system samt med implementering av olika kommunikationsprotokoll och verktyg för styrning, övervakning och analys. Du kommer att använda, vidareutveckla och underhålla integrationssystem och arbeta med modellbaserad utveckling, du lär dig även att kalibrera och analysera signaldata. 

Branschen har varit med och skapat denna utbildning för att den ska ge just de kompetenser och färdigheter som krävs för att kunna arbeta i branschen. Företagen som står bakom utbildningen kommer vara engagerande under hela utbildningstiden genom att gästföreläsa, erbjuda studiebesök och praktik/LIA (lärande i arbete). 

Branschen vittnar om stora behov av medarbetare med den kompetens utbildningen ger, både i dagsläget och många år framåt.

Advanced Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles är en utbildning för dig som har begränsad kunskap inom programmering och inbyggda system. Denna utbildning ger dig en grundläggande och gedigen kunskap inom området mjukvaruutveckling.

Utbildningen bedrivs i våra lokaler i Trollhättan. Den teoretiska utbildningsdelen är ca 13 månader och till det tillkommer ytterligare 20 veckors LIA hos ett eller flera företag. Utbildningen är CSN-berättigande. Utbildningen bedrivs delvis på engelska, undervisning och kursmaterial sker främst på engelska.