Elnätsspecialist inom vindkraftteknik

Det råder stor efterfrågan på vindkraftstekniker med kunskap om vindkraftens roll i elnätet och fördjupad kunskap och elnätsautomation, digitalisering i elnätet och digital kommunikation. Digitaliseringen genomsyrar branschen och IT-kompetens efterfrågas överallt inte minst i vindkraftsbranschen. Vindkraften expanderar kraftigt men kompetensbristen kan försvåra klimatomställningen.

Vindkraft är en allt viktigare del för att vårt energisystem och samhälle ska fungera.

Vad krävs?
För att bli vindkraftstekniker behöver du en godkänd hälsoundersökning enligt krav för mast-, och stolparbete (AFS:2000:6). Vi erbjuder denna undersökning under utbildningen, men om du vill vara säker på att du kan utföra arbete som vindkraftstekniker bör du göra undersökningen innan ansökan. Vid ej godkänd hälsoundersökning finns andra arbeten än vindkraftstekniker att söka efter utbildningen.

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.