Specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens bild

Specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens

Som specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens har du spetskompetens inom vård och omsorg med tyngdpunkt på alla neuropsykiatriska diagnoser.

De vanligaste diagnoserna som hör hit är adhd, autism och Tourettes syndrom. Du ska kunna analysera och åtgärda hinder för din patient, samt tillämpa stödjande insatser. Du ska även ha kunskap om samverkansformer och bedöma risker och lämpliga behandlingar för din patient.

Som specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens är du efterfrågad inom till exempel öppenvård, mottagning, särskilda boenden, hemtjänst, LSS-boenden och Kriminalvården.

Distansupplägg
Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta yhvard@ya.se