Trafiklärare

Som trafiklärare undervisar du elever som ska ta körkort för bland annat personbil. Trafikläraryrket är ett väldigt socialt yrke där du möts av nya personligheter varje dag och följer deras väg mot körkortet. Du utbildar både i bil och i lektionssal.

Du planerar och organiserar lektioner, talar inför grupper och ska kunna ge både coachning och mental träning till dina elever så att de klarar av utbildning och tester på väg mot sitt körkort. En stor del av yrket innebär också att kunna hantera olika människor och situationer.

Jobbmöjligheter
I branschen finns ett stort behov utav trafiklärare med behörighet och trafikskolorna har idag svårt att rekrytera kunnig och välutbildad arbetskraft.

Utbildningens upplägg
Trafiklärarutbildningen bedrivs på distans. Teoretiska lektioner och föreläsningar sker digitalt, dessa är obligatoriska och de spelas in. Praktiska lektioner sker på plats under de fysiska träffarna, vilka också är obligatoriska.

Utbildningen är på heltid och du som studerande behöver vara tillgänglig på schemalagda lektioner under dagtid. Det är 9 obligatoriska träffar under utbildningens 1,5 år och varje fysisk träff pågår under 3–5 dagar.

LIA
15 veckor av utbildningen består av LIA (Praktik) och genomförs på en godkänd Trafikskola i din hemort 40 tim/veckan. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta trafiklarare@ya.se