Kvalificerad elfordonstekniker bild

Kvalificerad elfordonstekniker

Fordonsbranschen står inför en mycket snabb teknikutveckling. Förutom omställningen till eldrift av person och transportfordon sker en parallell utveckling inom autonoma och uppkopplade fordon. Företagen i branschen uttrycker en enorm brist av denna yrkesroll.

En breddning av kompetensen krävs för att kunna möta behovet, den snabba omställningen har skapat ett glapp mellan den kunskap som den befintliga fordonsutbildningen erbjuder, och behovet hos branschen. Under de närmaste åren kommer detta glapp att öka ytterligare i takt med att allt fler gamla fordon ersätts med nya.

Utbildningen Kvalificerad Elfordonstekniker ger dig specialiserade kunskaper om branschen, elfordon och elsäkerhet och kompetens att arbeta med att planera och utföra service, underhåll och reparation av elfordon på ett säkert och miljömedvetet sätt.

Under dina LIA-perioder arbeta på ett branschföretag. Vi samarbetar med ett flertal stora aktörer i fordonsbranschen som deltar aktivt för att se till att du får de kompetenser som de just nu letar efter.

Kontakt
Cathrine Haglund, Enhetschef
Tel: 08-523 037 90