Optimering av Hållbara Energisystem

Bred och innehållsrik utbildning på två år, för dig som vill jobba med olika lösningar som hållbara energisystem bygger på. Du läser bl.a. om energiproduktion, energioptimering, energilagring samt gröna tekniker som LED-belysning, e-mobility, solel och hur dessa samverkar för ett hållbart system. Du får också kunskaper om smarta hus, nätverk, elsystem, artificiell intelligens, projektledning och mer.

Utbildningen erbjuder dig kompetens som är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden idag och kommer att bli ännu mer attraktiv framöver.

Kvalificerade energiprojekt kräver kompetent personal som förstår dagens och morgondagens utmaningar. Med en yrkeshögskoleexamen inom optimering av hållbara energisystem är du rustad för att göra såväl avancerade analyser som att genomföra projektering av det praktiska installationsarbetet.

Din framtida yrkesroll kan vara specialiserad ingenjör med inriktning på energisystem och dess optimering, el-energiprojektör eller konsult inom elsystem, e-mobility, solel etc. Det finns också ett behov av personer med ämnesöverskridande kompetens som kan fylla helt nya roller på arbetsmarknaden. Framtidsutsikterna är alltså mycket goda.

Optimering av Hållbara Energisystem är en godkänd yrkeshögskoleutbildning vilket innebär att du som student har rätt till studiemedel via CSN. Den omfattar 420 Yh-poäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Upplägget är platsbunden online utbildning.

Studieort: Sköndal (Stockholms kommun).