Funktionsnedsättningar i ett helhetsperspektiv bild

Funktionsnedsättningar i ett helhetsperspektiv

En utbildning för dig som har erfarenhet av arbete med stöd till personer, barn, unga eller vuxna med funktionsnedsättning och vill utvecklas inom din profession. 

Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap om människans utveckling och om olika funktionsnedsättningar samt förståelse för den enskildes behov för att kunna anpassa stödet och möjliggöra en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro.

Studierna bedrivs i huvudsak via vår webbplattform och på halvfart, du kan på det viset kombinera dina studier med en anställning. Vi inleder dock utbildningen med två träffdagar på Yrkeshögskolan Landskrona.

Behörighet funktionsnedsättningar
Gymnasieexamen eller motsvarande, dessutom krävs särskilda förkunskaper med lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper; Hälsopedagogik, Kommunikation och Specialpedagogik 1 eller Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, Hälsopedagogik och Social omsorg 1.

Du måste även ha minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

  • För höstens utbildning är ansökan öppen fram till 15 juni 2023.