CNC-teknik, Blått certifikat - automation bild

CNC-teknik, Blått certifikat - automation

Med den här utbildningen får du jobba i en dynamisk bransch där tekniken hela tiden utvecklas.

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom industriell produktion med fokus på skärande bearbetning. Du får kunskaper som krävs för att efter utbildningen kunna certifiera dig mot branschens blåa certifikat.Utbildningen har utformats i samarbete med regionens ledande tillverkningsindustrier och branschorganisationer för att möta deras behov.

Du kommer att arbeta i tredimensionella CAD-system, CAM-system och med de vanligaste CNC-programspråken, samt med mekatroniska system och robotsystem anpassade för CNC-maskiner.

En fjärdedel av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Händelser

mars 2023