Så här går det till att söka till en YH-utbildning


1. Är du behörig?

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först uppfylla kraven på grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande). På vissa utbildningar finns det även krav på så kallade särskilda förkunskaper.

OBS! 
Om du inte uppfyller kraven på grundläggande behörighet så finns det undantag. Skolan där du vill studera kan göra en bedömning av din reella kompetens. Man genomför då olika tester för att se om dina kunskaper motsvarar gymnasiekurserna, det kallas att validera dina kunskaper.

På vissa utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper. T ex. att du behöver godkända betyg i en eller flera specifika kurser från gymnasiet. Några utbildningar kan även kräva viss arbetslivserfarenhet från ett specifikt yrkesområde, för att du ska vara behörig. Ibland ställs också krav på att du skall ha körkort.

Vänd dig till skolan för att få reda på vilka krav som ställs på den utbildning du är intresserad av.
 

2. Skolorna sköter ansökan och antagning

Inom yrkeshögskolan finns det många olika utbildningsanordnare (skolor) och de hanterar själva ansökan och antagning till sina utbildningar. Kontakta därför alltid skolan direkt om du har frågor om ansökan och vilka krav som ställs för att komma in på den utbildning du är intresserad av.

Det finns YH-utbildningar på heltid, deltid eller distans.

De flesta YH-utbildningarna ger dig rätt till studiestöd via CSN.
 

3. Vad ska din ansökan innehålla?

Detta kan variera mellan skolorna men ofta skall du skicka in:

• Betyg
• Personligt brev
• Arbetsintyg
• Arbetsprover

Kunskaper i svenska
Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Det är skolan som avgör och prövar om du har de kunskaper som krävs.


4. Urval och antagning

Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser på en utbildning görs ett urval. Hur det går till skiljer sig från utbildning till utbildning. 

Urvalsgrunder kan vara någon eller några av följande:
• Betyg
• Särskilt prov (skriftligt test eller intervju)
• Tidigare utbildning
• Yrkeserfarenhet

Hör av dig till skolan vid frågor om hur urvalet går till och hur du kan förbereda dig på bästa sätt.


Källa: MYH.se